ราคาทองวันนี้ 20 กรกฎาคม 2565 สมาคมค้าทองคำ เปิดตลาด เวลา 09:29 น.

20 กรกฎาคม 2565

ราคาทองวันนี้ 20 กรกฎาคม 2565 ครั้งที่ 1 09.29 ประกาศสมาคมค้าทองคำ ปรับลดลง 50 บาทโดย ราคาทองแท่ง รับซื้อ บาทละ 29,600.00 บาท ขายออก บาทละ 29,700.00 บาท ส่วนราคาทองรูปพรรณ รับซื้อ บาทละ 29,061.72 บาท ขายออก บาทละ 30,200.00 บาท

ราคาทองวันนี้ 20 กรกฎาคม 2565 สมาคมค้าทองคำ เปิดตลาด เวลา 09:29 น.

ราคาทองวันนี้ 20 กรกฎาคม 2565 สมาคมค้าทองคำ เปิดตลาด เวลา 09:29 น.

ราคาทองวันนี้ 20 กรกฎาคม 2565 ครั้งที่ 1 09.29 ประกาศสมาคมค้าทองคำ ปรับลดลง 50 บาทโดย ราคาทองแท่ง รับซื้อ บาทละ 29,600.00 บาท ขายออก บาทละ 29,700.00 บาท ส่วนราคาทองรูปพรรณ รับซื้อ บาทละ 29,061.72 บาท ขายออก บาทละ 30,200.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 29,061.72 บาท

ขายออกบาทละ 30,200.00 บาท 

ราคาทองวันนี้ 20 กรกฎาคม 2565 สมาคมค้าทองคำ เปิดตลาด เวลา 09:29 น.

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 29,600.00 บาท

ขายออกบาทละ 29,700.00 บาท

ราคาทองวันนี้ 20 กรกฎาคม 2565 สมาคมค้าทองคำ เปิดตลาด เวลา 09:29 น.

ราคาทองวันนี้ 20 กรกฎาคม 2565 สมาคมค้าทองคำ เปิดตลาด เวลา 09:29 น.