ราชกิจจาฯ ประกาศ ให้ขรก.สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตำแหน่ง

02 กรกฎาคม 2565

"ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตำแหน่งแล้ว หลังลาออกจากราชการ

วันที่  1 ก.ค. 65  "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตำแหน่ง

ด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำสั่งอนุญาตให้ นายสมฤทธิ์ ไชยวงค์ ข้าราชการสำนักงาน ศาลรัฐธรรมนูญ ตำแหน่ง รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อไปดำรงตำแหน่งกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม

และสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีได้ขอให้สำนักงานองคมนตรีนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕


-ราชกิจจาฯ เผยแพร่เรื่อง ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง
-ราชกิจจาฯ ประกาศเลื่อนเก็บ ภาษีที่ดิน เช็คเลยมีงวดไหนบ้าง
-ราชกิจจาฯ ออกประกาศ "ยกเลิกศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด- 19" ในกทม.

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ราชกิจจาฯ ประกาศ ให้ขรก.สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตำแหน่ง