svasdssvasds
รายละเอียดข้อมูล การกู้ร่วมซื้อคอนโด,บ้านของคู่รัก LGBTQ+ แบบง่ายๆ

รายละเอียดข้อมูล การกู้ร่วมซื้อคอนโด,บ้านของคู่รัก LGBTQ+ แบบง่ายๆ

26 มิ.ย. 2565 เวลา 11:52 น.133

รายละเอียดข้อมูล การกู้ร่วมซื้อคอนโด,บ้านของคู่รัก LGBTQ+ ง่ายๆ เนื่องด้วยในปัจจุบันเรื่องของเพศทางเลือกมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดข้อมูลการ กู้ร่วมซื้อคอนโดและบ้านของคู่รัก LGBTQ+ เนื่องด้วยในปัจจุบันเรื่องของเพศทางเลือกมากยิ่งขึ้น และในการเลือกซื้อบ้านหรือคอนโด ซึ่งคู่รัก LGBTQ+ นั้นจะการกู้ร่วมซื้อคอนโด/บ้านของคู่รัก LGBTQ+ ว่าจะมีวิธีใดได้บ้าง เราไปติดตามกันเลยคับ

รายละเอียดข้อมูลการ การกู้ร่วมซื้อคอนโด,บ้านของคู่รัก LGBTQ+ แบบง่ายๆ

รายละเอียดข้อมูลการ การกู้ร่วมซื้อคอนโด,บ้านของคู่รัก LGBTQ+ แบบง่ายๆ

กู้ร่วมซื้อคอนโดและบ้านของคู่รัก LGBTQ+

คุณสมบัติของคู่รัก LGBTQ+ ที่ต้องการขอกู้ร่วม 

1.ผู้กู้เป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย

2.ผู้กู้จะต้องอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีอายุไม่เกิน 65 ปี

3.ไม่เคยเป็นลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน ไม่เคยติดบูโร 

4.มีอาชีพการงานที่มั่นคง ทำงานในบริษัทที่สามารถตรวจสอบได้หรือกรณีเป็นเจ้าของกิจการต้องมีการจดทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรองบริษัท อายุงาน 2 ปีขึ้นไป 

ขั้นตอนการยื่นเรื่องและธนาคารที่คู่รัก LGBTQ+ สามารถกู้ร่วมได้ 

รายละเอียดข้อมูลการ การกู้ร่วมซื้อคอนโด,บ้านของคู่รัก LGBTQ+ แบบง่ายๆ ู้ซื้อบ้าน

ในเรื่องของขั้นตอนการยื่นเรื่องของกู้ร่วมของคู่รัก LGBTQ+ นั้น ก็จะเหมือนกับการกู้ร่วมแบบคู่รักชาย-หญิง โดยให้คุณเข้าไปติดต่อกับทางธนาคารที่เอื้ออำนวยความสะดวกให้คู่รัก LGBTQ+ สามารถกู้ร่วมกันได้ ซึ่งในปัจจุบันนี้มีทั้งหมด 6 ธนาคาร และแต่ละธนาคารก็จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไปดังนี้... 

ธนาคารกสิกรไทย

ผู้กู้จะต้องเซ็นเอกสารรับรองการอยู่ร่วมกันและระบุในใบสมัครสินเชื่อว่ามีความสัมพันธ์เป็น ‘คู่รัก’ ระหว่างผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วม 

เป็นผู้มีสัญชาติไทยที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป โดยอายุรวมกับระยะ เวลาผ่อนไม่เกิน 70 ปี 

ทั้งผู้กู้หลักและกู้ร่วม และต้องมีหนี้ ไม่เกิน 70% ของรายได้

วงเงินกู้สูงสุดอยู่ที่ 90%

affaliate-2

ไทยพาณิชย์

ผู้กู้อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกิน 65 ปี

จะต้องมีอาชีพมั่นคงและรายได้แน่นอน ต้องมีหนี้ไม่เกิน 70% ของรายได้

วงเงินกู้สูงสุดอยู่ที่ 90%

ธนาคารกรุงเทพ

ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วม ต้องเป็นบุคคลที่มีรายได้ 20,000 บาท ขึ้นไป  

ต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 65 ปี

วงเงินกู้สูงสุดอยู่ที่ 90%

ธนาคารออมสิน

ผู้กู้มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป และไม่เกิน 65 ปี  

ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วมต้องมีหนี้ไม่เกิน 60% ของรายได้

วงเงินกู้สูงสุดอยู่ที่ 90%

ธนาคารธนชาติ

มีอายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 65 ปี  

ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วมต้องมีหนี้ไม่เกิน 60% ของรายได้

วงเงินกู้สูงสุด 100%

ธนาคารยูโอบี

ผู้กู้ต้องมีสัญชาติไทย มีอายุ 21 ปีขึ้นไป  

รวมระยะเวลาการผ่อนต้องไม่เกิน 75 ปี

วงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาซื้อขาย

ระยะเวลาในการผ่อนนานสูงสุด 30 ปี

เอกสารที่คู่รัก LGBTQ+ ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนยื่นเรื่องขอกู้ร่วม 

เอกสารส่วนตัว

บัตรประชาชน

ทะเบียนบ้าน

ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

 

เอกสารด้านการเงิน

หนังสือรับรองเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน

สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน

สมุดบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน

 

เอกสารเพิ่มเติม “ที่ควรจะต้องมี” เพื่อให้การกู้ร่วมผ่านได้ง่ายมากขึ้น 

รูปถ่ายงานมงคลสมรส เช่น บรรยากาศภายในงาน ช่วงทำพิธี เป็นต้น (ในกรณีที่มีการจัดงาน)

ทะเบียนบ้านที่มีชื่อของทั้งสองคน เพื่อยืนยันกับทางธนาคารว่าบุคคลทั้งสองอาศัยอยู่ร่วมกันแล้ว 

รูปภาพที่ยืนยันว่าทั้งสองคนเป็นคู่รักกันจริงๆ 

เอกสารยืนยันการทำธุรกิจร่วมกัน (ถ้ามี)

“ทะเบียนสมรส” จากประเทศที่รองรับการจดทะเบียนของ LGBTQ+ (ถ้ามี)

เอกสารในการกู้ซื้อทรัพย์สินอื่นร่วมกัน อาทิเช่น รถยนต์ (ถ้ามี)

ต้องเซ็นเอกสารรับรองการอยู่ร่วมกันของทางธนาคาร (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร)

โดยเอกสารต่างๆ เหล่านี้ช่วยเพิ่มน้ำหนักให้ทางธนาคารเห็นว่าคุณทั้ง 2 คน เป็นคู่รักจริงๆ เนื่องจากคู่รัก LGBTQ+ ยังไม่มีใบทะเบียนสมรสออกมาอย่างเป็นทางการนั่นเอง

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ
logo-pwa

เพิ่ม ThainewsOnline

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด