สินเชื่อออมสิน"First Life First Home"ให้กู้เคหะสูงสุด 5ล้าน ซื้อบ้านหลังแรก

27 พฤษภาคม 2565

  ธนาคารออมสิน เปิดสินเชื่อ “First Life First Home” สำหรับซื้อที่อยู่อาศัยหลังแรกในชีวิต สินเชื่อออมสินFirst Life First Home ให้กู้เคหะสูงสุด 5 ล้านบาท


  ธนาคารออมสิน เปิดสินเชื่อ “First Life First Home” สำหรับซื้อที่อยู่อาศัยหลังแรก สินเชื่อออมสินFirst Life First Home สินเชื่อบ้านหลังแรกในชีวิตเป็นจริงได้ง่ายๆ ด้วยเงื่อนไขสบายๆ และไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด ธนาคารออมสินเข้าใจและรู้ซึ้งถึงความต้องการมีบ้าน ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของการเริ่มต้นชีวิตที่ดี แถมกู้เพิ่มเติมได้ง่ายด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษเช่นเดียวกัน ผ่อนเบาล้านละ 2,500 บาทต่อเดือนนาน 2 ปี ให้กู้เคหะสูงสุด 5 ล้านบาท

ปี 2565 ปีทองของการซื้อบ้านแบบนี้ มนุษย์เงินเดือนที่อยากมีบ้านหลังแรก จะวางแผนยังไงดีให้มีบ้านได้แบบไม่กระทบระบบการเงินของตัวเอง  หลังวางแผนพร้อมแล้ว อย่าลืมมาขอสินเชื่อ first life first home จากออมสิน เพื่อบ้านหลังแรกในชีวิตของคุณ

สินเชื่อออมสิน"First Life First Home"ให้กู้เคหะสูงสุด 5ล้าน ซื้อบ้านหลังแรก
-คุ้มสุด ๆ ด้วยอัตราดอกเบี้ย 2.30%ต่อปี (เฉลี่ย 3 ปีแรก) 
-ผ่อนเบาล้านละ 2,500 บาท/เดือน นาน 2 ปี
-วงเงินให้กู้เคหะสูงสุด 5 ล้านบาท และขอกู้เพิ่มเติมด้วยดอกเบี้ยพิเศษสุด
ฟรี ค่าจดจำนอง*  ค่าจัดทำนิติกรรมสัญญา  ค่าบริการสินเชื่อ

สินเชื่อออมสิน"First Life First Home"ให้กู้เคหะสูงสุด 5ล้าน ซื้อบ้านหลังแรก
คุณสมบัติผู้กู้
เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
มีอาชีพและรายได้แน่นอน
การกู้ร่วมกับบุคคลอื่น มีเงื่อนไขดังนี้
4.1 กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา หรือ พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคนก็ได้

สินเชื่อออมสิน"First Life First Home"ให้กู้เคหะสูงสุด 5ล้าน ซื้อบ้านหลังแรก

4.2 กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่นอกเหนือจาก (4.1) ต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคน

หมายเหตุ : ทั้งนี้ในกรณีที่กู้ร่วมกับบุคคลอื่นให้นับระยะเวลาชำระเงินกู้ตามอายุของผู้กู้ที่มีอายุน้อยที่สุดเพียงคนเดียว

 

รายละเอียดเพิ่มเติม