ครม. เคาะแล้ว 8 มาตรการลดค่าครองชีพรอบใหม่ 3 เดือน เช็คที่นี่

22 มิถุนายน 2565

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ 8 มาตรการลดค่าครองชีพรอบใหม่ เป็นเวลา 3 เดือน ผลกระทบจากปัญหาราคาน้ำมันแพง เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565

ครม. เคาะแล้ว 8 มาตรการลดค่าครองชีพรอบใหม่ 3 เดือน จากกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ มาตรการลดค่าครองชีพรอบใหม่ เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่เจอผลกระทบจากปัญหาราคาน้ำมันแพง

ครม. เคาะแล้ว 8 มาตรการลดค่าครองชีพรอบใหม่ 3 เดือน เช็คที่นี่

ทั้งนี้สำหรับมาตการลดค่าครองชีพรอบใหม่ มีดังนี้

1. ตรึงราคาขายปลีกก๊าซ NGV 15.59 บาทต่อกิโลกรัม และให้สิทธิ์ผู้ขับขี่แท็กซี่มิเตอร์ภายใต้โครงการลมหายใจเดียวกัน สามารถซื้อก๊าซ ได้ในราคา 13.62 บาทต่อกิโลกรัมเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 16 มิถุนายน - 15 กันยายน 2565

2. กำหนดกรอบการขายปลีก LPG อยู่ที่ 408 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม

3. การให้ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม เดือนละ 100 บาท สำหรับผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และการเพิ่มเงินช่วยเหลือเพื่อซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 100 บาทต่อเดือน

ครม. เคาะแล้ว 8 มาตรการลดค่าครองชีพรอบใหม่ 3 เดือน เช็คที่นี่

-ครม. เคาะแล้ว 8 มาตรการ ลดค่าครองชีพ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนจากน้ำมันแพง
-เตรียมเฮ! ก.ท่องเที่ยวฯ ชง ครม. ไฟเขียว ให้ ขรก. หยุดเที่ยว ไม่คิดวันลา
-ครม. อนุมัติงบกลางถึง 2,200 ล้านบาท ปรับปรุง ถนนเสียหายจากอุทกภัย 40 จังหวัด

4. การให้ความช่วยเหลือค่าน้ำมันให้กับผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการขนส่งทางบก โดยช่วยลดค่าใช้จ่ายน้ำมันแก๊สโซฮอลล์ 250 บาทต่อเดือน

5. ขอความร่วมมือผู้ค้าน้ำมันคงค่าการตลาดอยู่ที่ 1.40 บาทต่อลิตร

6. ขอความร่วมมือโรงกลั่นน้ำมันในการขอให้นำส่งกำไรส่วนต่างที่เกิดจากการกลั่นน้ำมัน ทั้งน้ำมันดีเซล และน้ำมันเบนซิน

7. มาตรการภาษีสนับสนุนการท่องเที่ยว เอกชนนำค่าใช้จ่ายท่องเที่ยว อบรม สัมมนา จัดงาน ในเมืองหลักหักภาษีได้ 1.5 เท่า เมืองรองหักภาษีได้ 2 เท่า (ตั้งแต่ 15 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2565)

8. ขอความร่วมมือการประหยัดพลังงานทั้งประชาชน ผู้ประกอบการ และภาคขนส่ง

ครม. เคาะแล้ว 8 มาตรการลดค่าครองชีพรอบใหม่ 3 เดือน เช็คที่นี่

นอกจากนี้ ได้สั่งการให้มีการเตรียมแผนรองรับหากสถานการณ์ยืดเยื้อออกไป โดยมองว่าสถานการณ์พลังงานยังไม่สิ้นสุดในระยะเวลาอันใกล้นี้ พร้อมยืนยันว่า รัฐบาลพยายามหาทางช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อย