เตรียมเฮ! ก.ท่องเที่ยวฯ ชง ครม. ไฟเขียว ให้ ขรก. หยุดเที่ยว ไม่คิดวันลา

เตรียมเฮ! ก.ท่องเที่ยวฯ ชง ครม. ไฟเขียว ให้ ขรก. หยุดเที่ยว ไม่คิดวันลา

19 มิ.ย. 2565 เวลา 14:35 น.916

ข้าราชการเตรียมเฮ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ชงเข้ม ครม. ไฟเขียวโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยว ขรก. หยุดเที่ยว 2 วันไม่คิดวันลา

จากกรณีมีรายงานว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมชง ครม. ไฟเขียว “รัฐทัวร์ทั่วไทย” กระตุ้นการท่องเที่ยว ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเดินทางท่องเที่ยวได้ 2 วัน โดยไม่คิดเป็นวันลา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครม. ไฟเขียวโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยว

โดย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.) เห็นชอบการดำเนินโครงการ "รัฐทัวร์ทั่วไทย" ซึ่งเป็นโครงการกระตุ้นการเดินทางและการใช้จ่ายจากการท่องเที่ยว 

 

ผ่านการส่งเสริมการเดินทางของข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐโดยรูปแบบการดำเนินโครงการเบื้องต้น จะเปิดโอกาสให้ข้าราชการ พนักงานของรัฐ สามารถเดินทางไปเที่ยวในต่างจังหวัดได้ในวันธรรมดาโดยไม่ถือเป็นวันลาได้สูงสุด 2 วัน ในช่วงเดือนก.ค. - ธ.ค. 2565 ซึ่งจะเป็นหนึ่งในแนวทางการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว และการกระตุ้นการใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครม. ไฟเขียวโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยว

นายพิพัฒน์ ระบุว่า ให้ทำงานนอกสถานที่หยุดติดต่อกัน 2 วันก็ได้ หรือแยกเป็นวันก็ได้ จะวันศุกร์ หรือวันจันทร์ เพื่อให้มีวันหยุดยาว 3 วันก็ได้ โดยไม่ถือเป็นวันลา เพื่อจะช่วยกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่ง โดยที่ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเดินทางไปในเมืองรองเท่านั้น แต่สามารถเดินทางไปเมืองท่องเที่ยวไหนก็ได้ โดยกระทรวงการท่องเที่ยวฯ จะเป็นหน่วยงานนำร่องเรื่องนี้

 

affaliate-2

อีกทั้ง รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ยังกล่าวว่า ในการดำเนินโครงการ "รัฐทัวร์ทั่วไทย" จะมีลักษณะเดียวกับแนวทางการส่งเสริม Workation หรือการทำงานในขณะท่องเที่ยว ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงการท่องเที่ยวฯ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส่งเสริมการท่องเที่ยวในลักษณะนี้ในภาคเอกชน หรือมีลักษณะเดียวกับ Work From Anywhere คือการปฏิบัติงานจากที่ไหนก็ได้ ซึ่งที่ผ่านมาก็มีองค์กรหลายแห่งสนับสนุนการทำงานในลักษณะนี้หลายแห่ง 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครม. ไฟเขียวโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยว

"โครงการ 'รัฐทัวร์ทั่วไทย' ถือเป็นโครงการใหม่ ที่จะเข้ามากระตุ้นการท่องเที่ยวไทยในช่วงที่เหลือของปี 2565 โดยหลังจากผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุม ท.ท.ช. แล้ว จะต้องเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ และน่าจะเริ่มโครงการได้ในเดือนกรกฎาคม 2565 นี้ ซึ่งจะเข้ามา สนับสนุนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนต่อขยาย 1.5 ล้านสิทธิ อีกทางหนึ่งด้วย"   นายพิพัฒน์ อธิบายเพิ่มเติม

 

ทั้งนี้ในการประชุม ท.ท.ช. ครั้งล่าสุด นอกจากโครงการรัฐทัวร์ทั่วไทย แล้ว ที่ประชุมยังเห็นชอบแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศกระตุ้นการเดินทางและส่งเสริมภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โครงการ "หรอยแรง ดินแดน 5 แหล่งใต้" (ยะลา นราธิวาส ปัตตานีสตูล สงขลา)

 

อีกทั้งยังเห็นชอบการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ตามที่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เสนอ รวมเนื้อที่ประมาณ 5,553.260 ตารางกิโลเมตร 


โดยครอบคลุม 15 อำเภอ ใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา 8 อำเภอ (อำเภอเมืองสงขลา ระโนด สทิงพระ กระแสสินธุ์ สิงหนคร หาดใหญ่ ควนเนียง และบางกล่ำ) จังหวัดพัทลุง 5 อำเภอ (อำเภอเมืองพัทลุง ปากพะยูน บางแก้ว เขาชัยสนและควนขนุน) และจังหวัดนครศรีธรรมราช 2 อำเภอ (อำเภอชะอวด และหัวไทร)

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครม. ไฟเขียวโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยว

ขอบคุณข้อมูลฐานเศรษฐกิจ
ภาพการท่องเที่ยวของข้าราชการ

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ