svasdssvasds
ครม. อนุมัติงบกลางถึง 2,200 ล้านบาท ปรับปรุง ถนนเสียหายจากอุทกภัย 40 จังหวัด

ครม. อนุมัติงบกลางถึง 2,200 ล้านบาท ปรับปรุง ถนนเสียหายจากอุทกภัย 40 จังหวัด

15 มิ.ย. 2565 เวลา 17:19 น.64

ครม. อนุมัติงบกลางถึง 2,200 ล้านบาท โดย กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงคมนาคม ได้ทำการอนุมัติงบประมาณครั้งนี้ เพื่อปรับปรุง ถนนเสียหายจากอุทกภัย 40 จังหวัด กว่า 889 โครงการ

ครม. อนุมัติงบกลางกว่า 2,200 ล้านบาท ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนเสียหายจากอุทกภัย 40 จังหวัด กว่า 889 โครงการ

ครม. อนุมัติงบกลางถึง 2,200 ล้านบาท ปรับปรุง ถนนเสียหายจากอุทกภัย 40 จังหวัด ทางด้านกระทรวงมหาดไทย ได้ออกมาประกาศว่า ช่วงเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 2564 ได้เกิดอุทกภัยจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้คือ พายุโซนร้อนโกนเซินและพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ ส่งผลให้ประเทศไทยเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงภัย ซึ่งได้รับความเสียหายอย่างกว้างขวาง และเป็นสาเหตุให้สิ่งก่อสร้าง ถนน สิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ของ อปท.ได้รับผลกระทบในหลายพื้นที่ 

 

 

ครม. อนุมัติงบกลางถึง 2,200 ล้านบาท ปรับปรุง ถนนเสียหายจากอุทกภัย 40 จังหวัด

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า " คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน 2,241 ล้านบาท ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย จำนวน 40 จังหวัด รวม 889 โครงการ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น"

affaliate-2

ในขณะที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงคมนาคม ได้ทำการอนุมัติงบประมาณครั้งนี้ ซึ่งกระทรวงคมนาคมมีความเห็นเพิ่มเติมว่า โครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณควรมีความพร้อมของแบบแปลนและประมาณราคา สามารถดำเนินการก่อสร้างและเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จโดยเร็ว  และขอให้กระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะร้ฐมนตรีและหลักธรรมาภิบาลโดยเคร่งครัด

ครม. อนุมัติงบกลางถึง 2,200 ล้านบาท ปรับปรุง ถนนเสียหายจากอุทกภัย 40 จังหวัด ขอบคุณที่มาจาก:https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220614192711701

ขอบคุณที่มาจาก:https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/33/iid/101580

 

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ
logo-pwa

เพิ่ม ThainewsOnline

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด