"ธอส."เปิดสินเชื่อบ้าน"อยู่เย็น เป็นสุข" ดอกเบี้ยปีแรก 1.75%

13 พ.ค. 2565 เวลา 19:23 น.7.5k

ธอส.เปิดสินเชื่อบ้านอยู่เย็น เป็นสุข ผ่อนได้นานสูงสุด 40 ปี ดอกเบี้ยปีแรก 1.75% "สินเชื่อบ้านอยู่เย็น เป็นสุข"จากธนาคารอาคารสงเคราะห์

    ธอส.เปิดสินเชื่อบ้านอยู่เย็น เป็นสุข  บ้านเทรนด์ใหม่ ใส่ใจรักษ์โลก กับ สินเชื่อบ้าน อยู่เย็น เป็นสุข - สำหรับซื้อที่อยู่อาศัย ผ่อนได้นานสูงสุด 40 ปี "สินเชื่อบ้านอยู่เย็น เป็นสุข"จากธนาคารอาคารสงเคราะห์

"ธอส."เปิดสินเชื่อบ้าน"อยู่เย็น เป็นสุข" ดอกเบี้ยปีแรก 1.75%


- ดอกเบี้ยปีแรก 1.75% ต่อปี
- ผ่อนได้นานสูงสุด 40 ปี


"ธอส."เปิดสินเชื่อบ้าน"อยู่เย็น เป็นสุข" ดอกเบี้ยปีแรก 1.75%


ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
(ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)
 

affaliate-2

 ข้อเสนอดีๆ เพื่อคนอยากมีบ้านจาก ธอส. เพิ่มเติมคลิก : https://www.ghbank.co.th/product/loan
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด **ข้อมูล ณ วันที่ 1 เม.ย. 65**

(ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

"ธอส."เปิดสินเชื่อบ้าน"อยู่เย็น เป็นสุข" ดอกเบี้ยปีแรก 1.75%

คุณสมบัติ
- ผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
1.เป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป
2.เป็นลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก
- ซื้อ/ปลูกสร้าง/ปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อให้มีระบบพลังงานทดแทน หรือระบบช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า หรือซื้ออุปกรณ์ฯ ที่ช่วยลดความร้อนภายในที่อยู่อาศัย เพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงาน (ECO House)

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ