สินเชื่อออมสินที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ กู้10ล้าน เปลี่ยนบ้านเป็นเงิน

สินเชื่อออมสินที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ กู้10ล้าน เปลี่ยนบ้านเป็นเงิน

08 พ.ค. 2565 เวลา 23:32 น.6.6k

สินเชื่อออมสินที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ เปลี่ยนบ้านเป็นเงิน บ้านอยู่ครบ มีเงินใช้จ่ายทุกเดือน  วงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท  

   สินเชื่อออมสินที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ  อัพเดทล่าสุด ธนาคารออมสิน เปิดสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage) เปลี่ยนบ้านเป็นเงิน บ้านอยู่ครบ มีเงินใช้จ่ายทุกเดือน  วงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท  เงินเข้าทุกเดือน สูงสุด 25 ปี


แฮปปี้วัยเกษียณ..เปลี่ยนบ้านเป็นเงิน บ้านอยู่ครบ มีเงินใช้จ่ายทุกเดือน 
ด้วยสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage) 

สินเชื่อออมสินที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ กู้10ล้าน เปลี่ยนบ้านเป็นเงิน
 พิเศษ!! อนุมัติ จัดทำนิติกรรมสัญญา และจดจำนอง​ภายในวันที่ 1 เม.ย. - 20 มิ.ย. 65
​รับไปเลย ร่มไม้เท้า มูลค่า 560 บาท (1 คันต่อราย)  จำกัด 200 รายแรก
- เป็นผู้มีอายุ 60-80 ปี
- วงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท
- รับเงินกู้งวดแรก 10% ของวงเงินกู้
- เงินเข้าทุกเดือน สูงสุด 25 ปี
- สนใจ ติดต่อธนาคารออมสินในสาขาที่หลักประกันตั้งอยู่


****เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด****

affaliate-2


คุณสมบัติผู้กู้
เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 60 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 80 ปี และไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
กรณีไม่มีคู่สมรส ผู้กู้ต้องมีกรรมสิทธิ์ในหลักประกันแต่เพียงผู้เดียว และไม่มีกรณีกู้ร่วมกับบุคคลอื่น
กรณีมีคู่สมรส กรรมสิทธิ์ในหลักประกันจะต้องเป็นของผู้กู้ และ/หรือ คู่สมรสเท่านั้น โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้
– คู่สมรสต้องเข้ามาเป็นผู้กู้ร่วมด้วย และไม่มีกรณีกู้ร่วมกับบุคคลอื่น

– คู่สมรสต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้กู้ ยกเว้นอายุคู่สมรสต้องมีอายุ 55 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 80 ปี

สินเชื่อออมสินที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ กู้10ล้าน เปลี่ยนบ้านเป็นเงิน

จำนวนเงินให้กู้  สินเชื่อออมสินที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ
-สูงสุดไม่เกินรายละ 10 ล้านบาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

affaliate-3
ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ