เปิดคลินิกแก้หนี้ ดอกร้อยละ 2 ล่าสุด ออมสิน กรุงไทย และ ธ.ก.ส. ชี้แจงแล้ว

07 พฤษภาคม 2565

ในสื่อโซเชียลมีการแชร์ข้อความระบุ ประเด็นเรื่อง คลินิกแก้หนี้ ดอกเบี้ยร้อยละ 2 บาท ดำเนินผ่านธนาคารออมสิน กรุงไทย และ ธ.ก.ส. ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และธนาคารธ.ก.ส.

โครงการเงินกู้ระบุในชื่อโครงการคลินิกแก้หนี้ คิดดอกเบี้ยร้อยละ 2 บาท ที่ดำเนินการผ่านธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และธนาคาร ธ.ก.ส. โดยเมื่อทางธนาคารต้นเรื่องทั้ง 3 แห่งได้ตรวจสอบแล้ว 

เปิดคลินิกแก้หนี้ ดอกร้อยละ 2 ล่าสุด ออมสิน กรุงไทย และ ธ.ก.ส. ชี้แจงแล้ว

ได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่าข้อมูลที่ถูกนำมาเผยแพร่นั้นเป็นข้อมูลเท็จ เนื่องจาก ทั้ง 3 ธนาคารไม่ได้มีส่วนในการดำเนินโครงการ และไม่ได้มีการร่วมมือกับโครงการดังกล่าวตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด จึงขอเตือนให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อโครงการดังกล่าว

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากธนาคารออมสิน ติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือ GSB Call Center โทร.1115, ธนาคารกรุงไทย ติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.krungthai.com หรือโทร 02 1111111 และธนาคารธ.ก.ส. ติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.baac.or.th หรือโทร 02 5550555

เปิดคลินิกแก้หนี้ ดอกร้อยละ 2 ล่าสุด ออมสิน กรุงไทย และ ธ.ก.ส. ชี้แจงแล้ว

Cr.ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม