ปล่อยกู้ด่วน 5หมื่นถึง 1แสน ไม่ต้องมีคนค้ำ ผ่อนยาว 9 ปี ออมสินแจงความจริงแล้ว

07 พฤษภาคม 2565

ข้องมูลในเฟซบุ๊กในประเด็นเรื่อง ธ.ออมสินปล่อยสินเชื่อเงินด่วน 50,000-100,000 ผ่อนชำระ 9 ปี ไม่ต้องมีคนค้ำ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง 

ประเด็นที่มีออกมาว่าธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อเงินด่วนในวงเงิน 50,000-100,000 สามารถผ่อนชำระได้ในระยะเวลา 9 ปี โดยไม่ต้องมีคนค้ำ ทางทีมงานฝ่ายสื่อสารองค์กรของธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง ได้ตรวจสอบรายละเอียดแล้ว

ปล่อยกู้ด่วน 5หมื่นถึง 1แสน ไม่ต้องมีคนค้ำ ผ่อนยาว 9 ปี ออมสินแจงความจริงแล้ว

พบว่าข้อมูลเนื้อหารายละเอียด เป็นสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ของธนาคารออมสินจริง แต่พาดหัวประเด็นไม่ตรงกับรายละเอียดสินเชื่อดังกล่าว

โดยสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ไม่ใช่สินเชื่อเงินด่วน อีกทั้งจำนวนเงินที่กู้สามารถกู้ได้ตามความสามารถในการผ่อนชำระของผู้กู้ โดยกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ไม่ใช่จำกัดวงเงินให้กู้ 50,000-100,000 บาท และระยะเวลาในการผ่อนชำระมีตั้งแต่ 3 ปี 5 ปี และ 8 ปี ไม่ใช่ 9 ปี ตามที่กล่าวอ้าง ในส่วนของการค้ำประกันเงินกู้ที่ระบุว่าไม่ต้องใช้คนค้ำประกันนั้น ไม่เป็นความจริงตามที่พาดหัว เพียงแต่จะใช้เป็นบุคคล หรือ หลักทรัพย์ หรือ บสย. มาค้ำประกันก็ได้ ดังนั้น ข้อมูลตามที่โพสดังกล่าวเผยแพร่ จึงเป็นข้อมูลที่เชื่อถือไม่ได้  

 

ทั้งนี้ ธนาคารมีทีมงานตามเก็บข้อมูลของเฟซบุ๊กและเพจที่นำข้อมูลของธนาคารไปเผยแพร่โดยการพาดหัวเรื่องที่ไม่เป็นความจริง เพื่อดำเนินคดีทางกฎหมายแล้ว 

ปล่อยกู้ด่วน 5หมื่นถึง 1แสน ไม่ต้องมีคนค้ำ ผ่อนยาว 9 ปี ออมสินแจงความจริงแล้ว

CR.ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม