เช็กประกาศ กทม. จัดงานสงกรานต์ กิจกรรมไหนทำได้ - ห้ามทำ

01 เมษายน 2565

เช็กประกาศ กทม. เรื่อง กำหนดสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม ที่สามารถดำเนินการได้เป็น กรณีเฉพาะ เพื่อการจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 10-15 เม.ย.65

กรุงเทพมหานคร ประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม ที่สามารถดำเนินการได้เป็น กรณีเฉพาะ เพื่อการจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 10-15 เม.ย.65

เช็กประกาศ กทม. จัดงานสงกรานต์ กิจกรรมไหนทำได้ - ห้ามทำ

- จัดงานสงกรานต์ได้ตามวัฒนธรรมประเพณี เช่น สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว การละเล่นตามประเพณี การแสดงทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ขบวนแห่ การแสดงดนตรี

- จัดงานไม่เกิน 1,000 คน ขออนุญาตสำนักงานเขตพื้นที่ ก่อนจัดงานอย่างน้อย 5 วัน

- จัดงานเกิน 1,000 คน ขออนุญาตสำนักอนามัย ก่อนจัดงานอย่างน้อย 5 วัน

- พื้นที่ได้รับอนุญาต สามารถจัดงานได้ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เช่น แสดงผลการฉีดวัคซีน มีจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าออก

 

- ห้ามจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในพื้นที่จัดงาน

- ห้ามสาดน้ำ ประแป้ง หรือกิจกรรมในลักษณะปาร์ตี้โฟม ในพื้นที่สาธารณะ

- ควบคุมจำนวนคน จำกัดพื้นที่ 4 ตร.ม.ต่อคน แสดงผลการฉีดวัคซีนตามที่ราชการกำหนด

- ยกเว้นครอบครัว จัดงานได้โดยไม่ต้องขออนุญาต และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19

เช็กประกาศ กทม. จัดงานสงกรานต์ กิจกรรมไหนทำได้ - ห้ามทำ

เช็กประกาศ กทม. จัดงานสงกรานต์ กิจกรรมไหนทำได้ - ห้ามทำ