อัพเดทล่าสุด เปิด11จุด walk in ฉีดวัคซีน รพ.กทม. ก่อนช่วงสงกรานต์นี้

30 มีนาคม 2565

อัพเดทล่าสุด เปิด11จุดwalk in ฉีดวัคซีน รพ.กทม. ก่อนสงกรานต์นี้ จนถึงวันที่ 29 เมษายน 2565 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด

  เปิด11จุดwalk in ฉีดวัคซีน รพ.กทม. ก่อนสงกรานต์นี้ อัพเดทล่าสุด  กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการแพทย์ เปิดจุดฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 1 เข็ม 2 และเข็มกระตุ้น สำหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ชาวไทยและต่างชาติ ทุกสิทธิ์ ต่อเนื่องจากศูนย์ฉีดอื่นๆ เริ่มตั้งแต่วันนี้ – 29 เมษายน 2565 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด ณ จุดบริการฉีดวัคซีนที่ รพ.ในสังกัด กทม. ทั้ง 11 แห่ง (อัพเดต ณ วันที่ 29 มี.ค.65)

อัพเดทล่าสุด เปิด11จุด walk in ฉีดวัคซีน รพ.กทม. ก่อนช่วงสงกรานต์นี้
  โดย นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กล่าวว่า สำนักการแพทย์ได้เร่งฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครให้มากที่สุด โดยได้เปิดให้ประชาชนสามารถจองคิวผ่านระบบ QueQ และดำเนินการฉีดวัคซีนตามกำหนด ล่าสุด ได้สั่งการให้โรงพยาบาลในสังกัดฯ เปิดช่องทางเพิ่มเติมให้ประชาชนได้รับวัคซีนโดยเร็วที่สุด โดยเปิด Walk in ฉีดวัคซีน AstraZeneca : AZ และวัคซีน Pfizer : PZ ณ จุดบริการฉีดวัคซีนที่ รพ.

อัพเดทล่าสุด เปิด11จุด walk in ฉีดวัคซีน รพ.กทม. ก่อนช่วงสงกรานต์นี้

เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้ – 29 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ยกเว้นวันหยุดราชการ จนกว่าวัคซีนจะหมด ณ จุดบริการวัคซีนที่ รพ. ในสังกัดฯ ทั้ง 11 แห่ง รายละเอียดดังนี้

อัพเดทล่าสุด เปิด11จุด walk in ฉีดวัคซีน รพ.กทม. ก่อนช่วงสงกรานต์นี้

1. รพ.กลาง โทร.02-225-1354
2. รพ.ตากสิน (ณ ห้างแพลทฟอร์ม วงเวียนใหญ่) โทร.02-437-7677
3. รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ โทร.02-289-7000-4
4. รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โทร.02-429-3575- 81 ต่อ 8589
5. รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ โทร.02-543-2090
6. รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โทร.02-327-3049
7. รพ.ราชพิพัฒน์ โทร.02-444-0163 กด 0
8. รพ.สิรินธร โทร.02-328-6760
9. รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน โทร.02-452-7999
10. รพ.คลองสามวา โทร.064-557-6009
11. รพ.บางนากรุงเทพมหานคร โทร.02-180-0201-3 ต่อ 103,104

อัพเดทล่าสุด เปิด11จุด walk in ฉีดวัคซีน รพ.กทม. ก่อนช่วงสงกรานต์นี้

หลักเกณฑ์เงื่อนไข
1. สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ทั้งชาวไทยและต่างชาติ
2. สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 รักษาหายแล้ว 3 เดือนขึ้นไป
3. สำหรับกลุ่มผู้ที่ได้รับวัคซีนจากศูนย์ฉีดวัคซีนอื่นๆ ทุกช่องทาง
4. ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือผู้ที่เคยติดเชื้อแล้ว ให้ได้รับเข็มกระตุ้นตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ

เอกสารที่ต้องนำมาด้วย
1. กรณีคนไทย นำบัตรประจำตัวประชาชน และปากกาส่วนตัว
2. กรณีคนต่างชาติ ใช้พาสสปอร์ต (Passport) ร่วมกับบัตรสีชมพู หรือ ร่วมกับเลขประจำตัวประกันสังคม และปากกาส่วนตัว

สูตรวัคซีน
เข็มที่ 2
- เข็ม 1 เป็น ซิโนแวคหรือซิโนฟาร์ม ฉีดมาแล้ว 4 สัปดาห์ขึ้นไป
- เข็ม 1 เป็น แอสตร้าเซนเนก้า ฉีดมาแล้ว 8 สัปดาห์ขึ้นไป
เข็มที่ 3 (เข็มกระตุ้น)
- เข็ม 1-2 เป็น ซิโนแวคหรือซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็ม ฉีดมาแล้ว 4 สัปดาห์ขึ้นไป
- เข็ม 1-2 เป็น แอสตร้าเซนเนก้า ครบ 2 เข็ม ฉีดมาแล้ว 3 เดือนขึ้นไป
- เข็ม 1 เป็น ซิโนแวคหรือซิโนฟาร์ม เข็ม 2 เป็น แอสตร้าเซนเนก้า ฉีดมาแล้ว 3 เดือนขึ้นไป

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนต้องเตรียมความพร้อม นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ งดการออกกำลังกายหนัก สวมเสื้อที่สะดวกในการฉีด เช่น เสื้อแขนสั้น หากมีข้อสงสัยเรื่องการฉีดวัคซีน ติดต่อสอบถามได้ที่โรงพยาบาลในสังกัด กทม. ทั้ง 11 แห่ง ในวันและเวลาราชการ