เปิดประวัติ นางสงกรานต์ ทั้ง 7 คนเป็นใคร

01 เมษายน 2565

ประวัติ นางสงกรานต์ และ ตำนานนางสงกรานต์ ทั้ง 7 คนเป็นใคร และ นางสงกรานต์ ประจําวันมีชื่ออะไร พร้อมมาดูคำทำนาย นางสงกรานต์ 2565

ประวัติ นางสงกรานต์ เราทราบกันดีอยู่แล้วว่า นางสงกรานต์ นั้น มีทั้งหมด 7 คน ในแต่ละวันจะมี นางสงกรานต์ประจำวัน ที่ดูแล นั้นมีชื่ออะไรบ้าง พร้อมดู คำทำนาย นางสงกรานต์ ในปี 2565 

ซึ่งเราทราบกันว่า เดือนเมษายน นี้เป็นเดือนที่ 4 ในปีเสือ มีวันสำคัญ และ ประเพณีไทย อย่าง วันสงกรานต์ มีวันหยุดหลายวันในเดือนนี้ วันปีใหม่ไทย หรือ เทศกาลสงกรานต์ ทำไมต้องมีนางสงกรานต์ วันนี้ Thainews Online จะพามาหาคำตอบคะ

เปิดประวัติ นางสงกรานต์ ทั้ง 7 คนเป็นใคร

ประวัติ นางสงกรานต์ ทั้ง 7

นางสงกรานต์ นั้นเป็นธิดาของท้าวกบิลพรหม หรือ ท้าวมหาสงกรานต์ และเป็นนางฟ้าอยู่บนสรวงสวรรค์ชั้นจาตุมหาราช (สวรรค์ชั้นที่ 1 ในทั้งหมด 6 ชั้น) ซึ่งมีหน้าที่ในการรับศีรษะของท้าวกบิลพรหมแห่รอบเขาพระสุเมรุในแต่ละรอบปี หรือ ในวันสงกรานต์นั้นเอง โดยมีเกณฑ์กำหนดที่ว่า วันสงกรานต์ คือวันที่ 13 เมษายน ตรงกับวันใดก็ให้นางสงกรานต์ประจำวันนั้นเป็นผู้แห่ นางสงกรานต์มีทั้งหมด 7 องค์ ได้แก่

นางสงกรานต์ทุงษะเทวี

ทุงษะเทวี เป็น นางสงกรานต์ประจำวันอาทิตย์ ทัดดอกทับทิม มีปัทมราค (แก้วทับทิม) เป็นเครื่องประดับ ภักษาหาร คือ อุทุมพร (มะเดื่อ) อาวุธคู่กาย พระหัตถ์ ขวาถือจักร พระหัตถ์ซ้ายถือสังข์ เสด็จไสยาสน์เหนือปฤษฎางค์ครุฑ

นางสงกรานต์ประจำวันอาทิตย์

นางสงกรานต์โคราคะเทวี

โคราคะเทวี เป็น นางสงกรานต์ประจำวันจันทร์ ทัดดอกปีป มีมุกดาหาร (ไข่มุก) เป็นเครื่องประดับภักษาหาร คือ เตละ (น้ำมัน) อาวุธคู่กาย พระหัตถ์ขวาถือพระขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายถือไม้เท้า เสด็จประทับเหนือพยัคฆ์ (เสือ)

นางสงกรานต์ประจำวันจันทร์

นางสงกรานต์รากษสเทวี

รากษสเทวี เป็น นางสงกรานต์ประจำวันอังคาร ทัดดอกบัวหลวง มีโมรา (หิน) เป็นเครื่องประดับ ภักษาหาร คือ โลหิต (เลือด) อาวุธคู่กาย พระหัตถ์ขวาถือตรีศูล พระหัตถ์ซ้ายถือธนู เสด็จประทับเหนือวราหะ (หมู)

นางสงกรานต์ประจำวันอังคาร

นางสงกรานต์มณฑาเทวี

มัณฑาเทวี เป็น นางสงกรานต์ประจำวันพุธ ทัดดอกจำปา มีไพฑูรย์ (พลอยสีเหลืองแกมเขียว) เป็นเครื่องประดับ ภักษาหาร คือ นมและเนย อาวุธคู่กาย พระหัตถ์ ขวาถือเหล็กแหลม พระหัตถ์ซ้ายถือไม้เท้า เสด็จไสยาสน์เหนือปฤษฎางค์คัสพะ (ลา)

นางสงกรานต์ประจำวันพุธ

นางสงกรานต์กิริณีเทวี

กิริณีเทวี เป็น นางสงกรานต์ประจำวันพฤหัสบดี ทัดดอกมณฑา(ยี่หุบ) มีมรกตเป็นเครื่องประดับ ภักษาหาร คือ ถั่วและงา อาวุธคู่กาย พระหัตถ์ขวาถือพระขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายถือปืน เสด็จไสยาสน์เหนือปฏษฎางค์ชสาร (ช้าง)

นางสงกรานต์ประจำวันพฤหัสบดี

นางสงกรานต์กิมิทาเทวี

กิมิทาเทวี เป็น นางสงกรานต์ประจำวันศุกร์ ทัดดอกจงกลนี มีบุษราคัมเป็นเครื่องประดับ ภักษาหาร คือ กล้วยและน้ำ อาวุธคู่กาย พระหัตถ์ขวาถือพระขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายถือพิณ เสด็จประทับยืนเหนือมหิงสา (ควาย)

นางสงกรานต์ประจำวันศุกร์

นางสงกรานต์มโหทรเทวี

มโหทรเทวี เป็น นางสงกรานต์ประจำวันเสาร์ ทัดดอกสามหาว (ผักตบชวา) มีนิลรัตน์เป็นเครื่องประดับ ภักษาหาร คือ เนื้อทราย อาวุธคู่กาย พระหัตถ์ขวาถือจักร พระหัตถ์ซ้ายถือตรีศูล เสด็จประทับเหนือมยุราปักษา (นกยูง)

นางสงกรานต์ประจำวันเสาร์

สำหรับ นางสงกรานต์ 2565 ชื่ออะไร นามคือ นางกิริณีเทวี หรือ นางกาฬกิณีเทวี คำทำนาย นางสงกรานต์ คือ นางสงกรานต์ประจำปีนี้ ทรงพาหุรัด ทัดดอกมณฑา อาภรณ์แก้วมรกต ภักษาหารถั่วงา พระหัตถ์ขวาทรงขอช้าง พระหัตถ์ซ้ายทรงปืน เสด็จยืนมาเหนือหลังกุญชร (ช้าง) เป็นพาหนะ

เกณฑ์พิรุณศาสตร์ ปีนี้ อาทิตย์ เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 400 ห่าตกในเขาจักรวาล 160 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 120 ห่า ตกในมหาสมุทร 80 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 40 ห่า

เกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศีธนู ชื่อ เตโช(ธาตุไฟ) น้ำน้อย อากาศยังร้อน

เกณฑ์นาคราชให้น้ำ ปีนี้ นาคราชให้น้ำ 4 ตัว ทำนายว่า ฝนดีตลอดปี

เกณฑ์ธัญญาหาร ชื่อวิบัติ ข้าวกล้าในไร่นา จะเกิดกิมิชาติ คือ มีด้วงแมลงรบกวน ข้าวกล้า จะได้ผล 1 ส่วน เสีย 5 ส่วนบ้านเมืองจะเกิดยุทธสงคราม จะฆ่าฟันกัน จะนิราชจากกัน จะฉิบหายเป็นอันมากแลฯ

ขอบคุณ : วิกิพีเดีย ภาพจากเพจ : ปาฏิหาริย์