กรมการท่องเที่ยว ประกาศผลTikTok Challenge สร้างความมั่นใจท่องเที่ยวไทย

21 มีนาคม 2565

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประกาศผลกิจกรรม TikTok Challenge ยิ้มรับความสำเร็จ ผู้เข้าร่วมกว่า 100 ราย  มุ่งสร้างความมั่นใจท่องเที่ยวไทยไปกับ สัญลักษณ์"ช้างชูงวงเริงร่า"

 

   กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประกาศผลกิจกรรม TikTok Challenge คัดสรรคลิปสั้นสร้างสรรค์ 1 นาที ในแนวคิด “สะดวกสะอาดปลอดภัยไปกับช้างชูงวง” เผยกระแสตอบรับดีเกินคาด มีผู้สนใจส่งคลิปเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 ราย โดยผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการทั้งภายในกรมการท่องเที่ยว และอินฟลูเอนเซอร์ ผลคะแนนเอกฉันท์ รวม 8 รางวัล  


  โดย นายทวีศักดิ์  วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวไทย และทำให้พฤติกรรมนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเปลี่ยนแปลงไป โดยให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพการให้บริการเพิ่มมากขึ้น

กรมการท่องเที่ยว ประกาศผลTikTok Challenge สร้างความมั่นใจท่องเที่ยวไทย
  ซึ่งกรมการท่องเที่ยวให้ความสำคัญในการผลักดันมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยมาโดยตลอด ด้วยการส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการด้านบริการท่องเที่ยว กิจกรรรมท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้มีมาตรฐานระดับสากล และได้รับการรับรอง “มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย” สัญลักษณ์ “ช้างชูงวงเริงร่า” ซึ่งให้การรับรองแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพครอบคลุมทั้งในด้านของความ สะดวก สะอาด ปลอดภัย การบริการที่ดี ราคาที่เป็นธรรม ตลอดจนการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กรมการท่องเที่ยว ประกาศผลTikTok Challenge สร้างความมั่นใจท่องเที่ยวไทย


ดังนั้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวมองหาสัญลักษณ์ช้างชูงวงเริงร่า  กรมการท่องเที่ยว จึงได้จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ และกระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมสร้างความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวไทยโดยอาศัยการบอกกล่าวจากนักท่องเที่ยวตัวจริง ภายใต้กิจกรรม TikTok Challenge โดยเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจไม่จำกัด เพศและวัย

กรมการท่องเที่ยว ประกาศผลTikTok Challenge สร้างความมั่นใจท่องเที่ยวไทย

    ร่วมนำเสนอ Content ไอเดียสร้างสรรค์ ทำอย่างไรให้ทุกคนรู้จัก "มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย" สัญลักษณ์ "ช้างชูงวงเริงร่า" ด้วยการทำคลิป TikTok ความยาวไม่เกิน 1 นาที เข้าร่วมประกวด ภายใต้แนวคิด "สะดวก สะอาด ปลอดภัย ไปกับช้างชูงวง" โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 รายส่งคลิปเข้าร่วมประกวด โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากกรมการท่องเที่ยว และศิลปิน อินฟลูเอนเซอร์ อาทิ เก่ง ธชย ,มะปราง วิรากานต์ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน เพื่อคัดเลือกคลิปสร้างสรรค์ที่ตรงตามเกณฑ์การพิจารณาจำนวน 8 รางวัล โดยผลการคัดเลือกมีดังนี้ 

กรมการท่องเที่ยว ประกาศผลTikTok Challenge สร้างความมั่นใจท่องเที่ยวไทย

1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวโสฬส มะตะรุ ชื่อผลงาน “กระบี่ไม่ได้มีดีแค่ทะเล” นำเสนอ
แหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวใน จ. กระบี่  ได้แก่ เที่ยวกระบี่ 4 เกาะ  โดยเรือที่ได้รับการรับรอองมาตรฐานเรือรับจ้างเพื่อการท่องเที่ยว เที่ยวถ้ำผีหัวโต ในอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี  ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทถ้ำ และชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก ซึ่งได้รับ
การรับรองมาตรฐานการมาตรฐานโดยชุมชน 

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ได้แก่ นางสาว จุฑาทิพย์ เชี่ยวชาญ ชื่อผลงาน “ติดปีกบินไปกับ
ช้างชูงวง” นำเสนอ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ   

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ นายวีระ ยุพาพิน ชื่อผลงาน ไผ่ตาพุดโฮมสเตย์ ชุมชนตำบลบ้านแหลม นำเสนอการท่องเที่ยวโดยการล่องเรือ ซึ่งได้รับมาตรฐานเรือรับจ้างเพื่อการท่องเที่ยว ชื่อเรือกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนตำบลบ้านแหลม (บ้านสวนแผ่นดินแม่)  จ.สุพรรณบุรี 

4. รางวัลชมเชย ได้แก่  

- นางสาวจันทปกา บุญเต็ม ชื่อผลงาน “พรหมโลก พรหมใจ” นำเสนอ น้ำตกพรหมโลก อุทยานแห่งชาติเขาหลวง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทน้ำตก 

กรมการท่องเที่ยว ประกาศผลTikTok Challenge สร้างความมั่นใจท่องเที่ยวไทย

- นางสาวปาริสุทธิ์ ตุปันนา ชื่อผลงาน “Pitch Syles EP.1 มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย” นำเสนอ ร้านอาหาร มุมตัสซ์ ไทย คูซีน (จ.นนทบุรี) ซึ่งได้รับมาตรฐานการบริการอาหารฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยว 

- นางสาวนลินรัตน์ จรัสรัชวรรัตน์ ชื่อผลงาน “สมุย 4 วัน 3 คืน ไม่ติดโควิด”นำเสนอ โรงแรม มีเลีย เกาะสมุย (จ.สุราษฏร์ธานี) ซึ่งได้รับมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวประเภทรีสอร์ท ระดับ 5 ดาว 

- นายกฤษฎา ชัยสัตรา นำเสนอความหมายของมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย  

- นายจิณณวัตร ธงชัย ชื่อผลงาน “พักแบบมั่นใจ” นำเสนอ โรงแรม เดอะเชลซี (จ.กระบี่) ซึ่งได้รับมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวประเภทรีสอร์ท ระดับ 5 ดาว