กรมทางหลวง เปิดจองพื้นที่กางเต็นท์ ท่องเที่ยวใช่วงฤดูหนาวและเทศกาลปีใหม่

09 ธ.ค. 2564 เวลา 17:57 น.15

ใกล้ช่วงเทศกาลส่งท้ายปี และช่วงฤดูหนาวแบบนี้ กรมทางหลวง เปิดจองพื้นที่กางเต็นท์ทั่วประเทศ 38 แห่ง สนับสนุนการท่องเที่ยว

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวงได้ขานรับนโยบายการเปิดประเทศตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 64 ที่ผ่านมา ของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศทำให้มีประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนรับลมหนาวโดยเฉพาะทางภาคเหนือและจังหวัดท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก กรมทางหลวงจึงได้จัดเตรียมจุดบริการกางเต็นท์ทั่วประเทศ จำนวน 38 แห่ง แบ่งเป็นภาคเหนือ 30 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 แห่ง ภาคตะวันตก 3 แห่ง ภาคกลาง 2 แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการท่องเที่ยวของประชาชน โดยพื้นที่กางเต็นท์แต่ละแห่งจะตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมบริการน้ำดื่ม ห้องสุขา และสอบถามข้อมูลทางหลวง

กรมทางหลวง เปิดจองพื้นที่กางเต็นท์ ท่องเที่ยวใช่วงฤดูหนาวและเทศกาลปีใหม่

สำหรับประชาชนที่ต้องการพักค้างคืนสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวงยังได้มีมาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อโควิดอย่างเคร่งครัดโดยผู้เข้าพักต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด - 19 ครบ 2 เข็ม หากไม่ได้รับการฉีดวัคซีนฯซึ่งจะต้องตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเข้าพักและมีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าพักปลอดภัยยิ่งขึ้น   
         

จุดบริการลานลานกางเต็นท์ จำนวน 38 แห่ง มีดังต่อไปนี้ 

จังหวัดเชียงใหม่ 3 แห่ง 

หมวดทางหลวงจอมทอง ทล.1009 ตอน จอมทอง - ดอยอินทนนท์ กม.31+450  
หมวดทางหลวงแม่แตง ทล.1095 ตอน หนองโค้ง - กิ่วคอหมา กม.14+584  
หมวดทางหลวงเชียงดาว ทล.107 ตอน แม่ทะลาย - หัวโท กม.84+215  

จังหวัดลำปาง  2 แห่ง 

หมวดทางหลวงสบปราบ ทล.1 ตอน สบปราบ - เกาะคา กม.650+917  
หมวดทางหลวงห้างฉัตร ทล.11 ตอน แยกภาคเหนือ - ขุนตาน กม.482+356  

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 5 แห่ง 

หมวดทางหลวงแม่สะเรียง ทล.108 ตอน สะพานแม่ริด - ห้วยงู กม.197+350  
หมวดทางหลวงแม่ลาน้อย ทล.108 ตอน ห้วยงู - หนองแห้ง กม.240+750  
หมวดทางหลวงขุนยวม ทล.108 ตอน หนองแห้ง-แม่สุริน กม.284+856  
หมวดทางหลวงแม่ฮ่องสอน ทล.1095 ตอน ท่าไคร้ - แม่ฮ่องสอน กม.197+907  
หมวดทางหลวงปาย ทล.1395 ตอน ทางเข้าปาย กม.4+100  

กรมทางหลวง เปิดจองพื้นที่กางเต็นท์ ท่องเที่ยวใช่วงฤดูหนาวและเทศกาลปีใหม่

 

affaliate-2

จังหวัดเชียงราย  2 แห่ง 

หมวดทางหลวงแม่ลาว ทล.1 ตอน พาน - บ้านร่องขุ่น กม.896+845  
หน่วยบำรุงทางภูชี้ฟ้า ทล.1093 ตอน ขุนห้วยไคร้ - ผาตั้ง กม.63+500 (ขาเข้า)  

จังหวัดน่าน  3 แห่ง

หมวดทางหลวงนาน้อย ทล.1083 ตอน เด่นชาติ - นาน้อย กม.69+485 (ขาออก)  
หมวดทางหลวงผาช้างน้อย ทล.1148 ตอน สะเกิน - สบทุ กม.82+000(ขวาทาง)  
หมวดทางหลวงบ่อเกลือ ทล.1081 ตอน หลักลาย - บ่อเกลือ กม.67+110  

จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง 

หมวดทางหลวงศรีวิไล ทล.222 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ กม.102+526  

จังหวัดกำแพงเพชร 4 แห่ง 

สำนักงานแขวงกำแพงเพชร ทล.1 ตอน ปากดง - นครชุม กม.453 + 076 (ขาออก)  
หมวดทางหลวงคลองขลุง ทล.1 ตอน โนนปอแดง - ปากดง กม.423+809 (ขาออก)                                                                                                                 
หมวดทางหลวงโกสัมพีนคร ทล.1 ตอน นครชุม - วังเจ้า กม.476+553 (ขาเข้า) 
หมวดทางหลวงคลองลานพัฒนา ทล.1117 ตอน คลองแม่ลาย - อุ้มผาง กม.55+000 (ขาออก)

จังหวัดตาก 6 แห่ง 

หมวดทางหลวงหนองบัวใต้ ทล.1 ตอน วังเจ้า - ตาก กม.511+826  
หมวดทางหลวงแม่สลิด ทล.1 ตอน วังม่วง - แม่เชียงรายบน กม.560+449  
หมวดทางหลวงแม่สอด ทล.12 ตอน กลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า) - แม่ละเมา กม. 33+621 
หมวดทางหลวงท่าสองยาง ทล.105 ตอน แม่สลิดหลวง - แม่เงา กม.115+550  
หมวดทางหลวงคีรีราษฎร์ ทล.1090 ตอน ห้วยน้ำริน - อุ้มผาง กม.88+050  
หมวดทางหลวงอุ้มผาง ทล.1090 ตอน อุ้มผาง - กะแง่คี กม.165+799  

จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง 

หมวดทางหลวงแม่สิน ทล.101 ตอน ศรีสัชนาลัย - แม่สิน กม.184+219 (ขวาทาง) 

จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง 

หมวดทางหลวงแก่งโสภา ทล.12 ตอน วังทอง-เข็กน้อย กม.269+100  

จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง 

หมวดทางหลวงเขาค้อ ทล.2196 ตอน นางั่ว - ทุ่งสมอ กม.23+600  

จังหวัดเลย 2 แห่ง 

หมวดทางหลวงภูกระดึง ทล.201 ตอน ผานกเค้า-หลักร้อยหกสิบ กม.266+737  
หมวดทางหลวงปากชม ทล.211 ตอน ปากชม-เชียงคาน กม.148+350  

จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง 

หมวดทางหลวงกันทรลักษ์ ทล.221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร กม.59+900  

จังหวัดกาญจนบุรี 2 แห่ง 

หมวดทางหลวงไทรโยค ทล.323 ตอน แยกปากกิเลน - น้ำตกไทรโยคใหญ่ กม.116+574 (ขาออก กทม.) หมวดทางหลวงทองผาภูมิ ทล.323 ตอน แก่งประลอม - ทองผาภูมิ กม.181+058 (ขาเข้า กทม.) 

จังหวัดอุทัยธานี  2 แห่ง 

หมวดทางหลวงบ้านไร่ ทล.3011 ตอน บ้านไร่ - บ้านใต้ กม.5+006  
ศูนย์บำรุงทางและบริการประชาชน(เป็นพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงบ้านไร่) ทล.3011 ตอน บ้านไร่ - บ้านใต้ กม.24+200  

จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง 

หมวดทางหลวงสวนผึ้ง ทล.3208 ตอน น้ำพุ - เมืองผาปกค้างคาว กม.43+550  

จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง 

หมวดทางหลวงโขงเจียม ทล.2222 ตอน โขงเจียม-สะพือ กม.0+925 

หากประชาชนต้องการจองพื้นที่กางเต็นท์หรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

กรมทางหลวง เปิดจองพื้นที่กางเต็นท์ ท่องเที่ยวใช่วงฤดูหนาวและเทศกาลปีใหม่

affaliate-3