สธ. มีหนังสือด่วนที่สุด ถึงโรงพยาบาลทั่วประเทศ เตรียมพร้อมรับมือโควิด

22 กุมภาพันธ์ 2565

กระทรวงสาธารณสุข มีหนังสือด่วนที่สุด ถึงโรงพยาบาลทั่วประเทศ เตรียมพร้อมรับมือโควิด หลังยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น

เพจ ศูนย์ข้อมูล COVID-19  เผยว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดทั่วโลกที่มีการระบาดอย่างรวดเร็ว สำหรับในประเทศไทย พบว่าขณะนี้ตรวจพบการติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว

สธ. มีหนังสือด่วนที่สุด ถึงโรงพยาบาลทั่วประเทศ  เตรียมพร้อมรับมือโควิด

เพื่อให้การดูแลผู้ติดเชื้อโควิดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ สธ. มีหนังสือด่วนที่สุด ถึง นายแพทย์ สสจ. ผอ.โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ดำเนินการ 4 ข้อ ดังนี้

1. เตรียมความพร้อมเตียง ระบบการดูแลรักษา และบุคลากรทางการแพทย์

2. ประชาสัมพันธ์เบอร์ติดต่อ รพ. เมื่อผู้ป่วยติดโควิด

 

3. เร่งรัดฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น

4. สื่อสารให้ประชาชนสามารถป้องกันตนเองและครอบครัว ตามมาตรการของ สธ.

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

สธ. มีหนังสือด่วนที่สุด ถึงโรงพยาบาลทั่วประเทศ  เตรียมพร้อมรับมือโควิด

 

ขอบคุณ FB : ศูนย์ข้อมูล COVID-19