เปิดวิธีดูแลเด็กเล็กติดโควิด-19 แบบรักษาที่บ้าน พร้อมวิธีการลงทะเบียน

22 กุมภาพันธ์ 2565

เผยวิธีดูแลเด็กเล็กติดโควิด-19 แบบ Home Isolation พร้อมวิธีลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ Home Isolation สำหรับผู้ปกครอง

เพจเฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุ 

วิธีดูแลเด็กเล็กติดโควิด-19 แบบ Home Isolation

ปัจจุบันมีเด็กติดโควิดทั้งแบบแสดงอาการ - ไม่แสดงอาการ เป็นจำนวนมาก ดังนั้นพ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องคอยสังเกตอาการโดยรวมของเด็กอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง

กรณีเด็กอายุไม่เกิน 11 ปีบริบูรณ์ พักในพื้นที่ กทม. หากผู้ปกครองสะดวกทำ Home Isolation สามารถติดต่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ Home Isolation ได้ โดย สปสช. จะดำเนินการจับคู่หน่วยบริการที่ดูแล คือ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ (รพ.เด็ก) โดยตรง

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1330 ตลอด 24 ชม. หรือ คลิก https://lin.ee/zzn3pU6 เพิ่มเพื่อนไลน์กับ สปสช. @nhso

เปิดวิธีดูแลเด็กเล็กติดโควิด-19 แบบรักษาที่บ้าน พร้อมวิธีการลงทะเบียน