thainewsonline

วันนี้เงินเยียวยา 5,000 เข้ารอบ 3 เช็กตรวจสอบสถานะโอนเงินประกันสังคม

14 มกราคม 2565

วันนี้เงินเยียวยา 5,000 บาท เข้ารอบ 3 เช็กตรวจสอบสถานะโอนเงินประกันสังคม เฉพาะกลุ่มคนทำงานในสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะและผู้ประกอบอาชีพอิสระ

ความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ประกอบอาชีพอิสระเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ศิลปินกลางคืน นักร้อง นักดนตรี ศิลปินกลางแจ้ง ลิเก หมอลำ เป็นต้น กำหนดให้ผู้ประกันตนในกิจการดังกล่าว ได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 5,000 บาทต่อคน เป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2564 และวันที่ 7 ม.ค. 2565 ที่ผ่านมานั้น ประกันสังคมได้โอนเงินเยียวยากลุ่มนักดนตรี ลูกจ้างสถาบันเทิง อาชีพอิสระ ผ่านบัญชี "พร้อมเพย์" (PromptPay) ที่ผูกบัญชีกับเลขบัตรประชาชน เป็นรอบแรกและรอบที่ 2 ตามลำดับ 

 

วันนี้เงินเยียวยา 5,000 เข้ารอบ 3 เช็กตรวจสอบสถานะโอนเงินประกันสังคม

ล่าสุด วันนี้ 14 ม.ค.65  เป็นรอบที่ 3 ที่ประกันสังคมเริ่มโอนเงินเยียวยากลุ่มนักดนตรี ลูกจ้างสถาบันเทิง อาชีพอิสระ ผ่านบัญชี "พร้อมเพย์" (PromptPay) ที่ผูกบัญชีกับเลขบัตรประชาชน

 

วันนี้เงินเยียวยา 5,000 เข้ารอบ 3 เช็กตรวจสอบสถานะโอนเงินประกันสังคม


ผู้ที่มีสิทธิได้รับการเยียวยาต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ส่วนผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ต้องได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การรับรองภายในวันที่ 28 ม.ค. 2565 

 

วันนี้เงินเยียวยา 5,000 เข้ารอบ 3 เช็กตรวจสอบสถานะโอนเงินประกันสังคม

affaliate-2

วิธีตรวจสอบสิทธิเงินเยียวยาประกันสังคม

- เข้าไปที่เว็บไซต์ www.sso.go.th

- เลือก ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (กิจการสถานบันเทิง)

 

วันนี้เงินเยียวยา 5,000 เข้ารอบ 3 เช็กตรวจสอบสถานะโอนเงินประกันสังคม

- กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และรหัสให้ตรงกับรูปภาพ

- กดตรวจสอบสิทธิ ระบบจะแสดงผลว่ามีสิทธิได้รับเงินเยียวยาหรือไม่

 

วันนี้เงินเยียวยา 5,000 เข้ารอบ 3 เช็กตรวจสอบสถานะโอนเงินประกันสังคม

 

- หากตรวจสอบสถานะขึ้นสีเขียว "ได้รับสิทธิ" เงินเข้าเยียวยางวดที่ 1 แล้ว 5,000 บาท แต่หากสถานะขึ้นสีแดง "ไม่พบข้อมูลของท่านในรอบการโอนเงินที่ 1" ต้องรอรับเงินรอบถัดไป

 

ขอบคุณ FB : ข่าวประกันสังคม

affaliate-3