svasdssvasds
ผู้ประกันตน ลงทะเบียนเยียวยาให้ทันวันสุดท้าย 14 ม.ค. นี้ รับเงิน 5,000 บ.

ผู้ประกันตน ลงทะเบียนเยียวยาให้ทันวันสุดท้าย 14 ม.ค. นี้ รับเงิน 5,000 บ.

12 ม.ค. 2565 เวลา 14:45 น.4.5k

ผู้ประกันตน เฉพาะกลุ่มคนทำงานในสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะและผู้ประกอบอาชีพอิสระ รีบลงทะเบียนเยียวยาประกันสังคม ให้ทันวันสุดท้าย 14 ม.ค. นี้ เพื่อรับเงิน 5,000 บ.

ความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ประกอบอาชีพอิสระเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ศิลปินกลางคืน นักร้อง นักดนตรี ศิลปินกลางแจ้ง ลิเก หมอลำ เป็นต้น กำหนดให้ผู้ประกันตนในกิจการดังกล่าว ได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 5,000 บาทต่อคน เป็นระยะเวลา 1 เดือน ซึ่งเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2564 และวันที่ 7 ม.ค. 2565 ที่ผ่านมานั้น ประกันสังคมได้โอนเงินเยียวยากลุ่มนักดนตรี ลูกจ้างสถาบันเทิง อาชีพอิสระ ผ่านบัญชี "พร้อมเพย์" (PromptPay) ที่ผูกบัญชีกับเลขบัตรประชาชน เป็นรอบแรกและรอบที่ 2 ตามลำดับ และจะมีการโอนเงินเยียวยารอบที่ 3 ให้แก่ผู้ที่ได้สิทธิในวันที่ 14 ม.ค. 2565 นี้

 

ผู้ประกันตน ลงทะเบียนเยียวยาให้ทันวันสุดท้าย 14 ม.ค. นี้ รับเงิน 5,000 บ.

สำหรับผู้ที่มีสิทธิได้รับการเยียวยาต้องมีสัญชาติไทย เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ส่วนผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ต้องได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การรับรอง

 

ผู้ประกันตน ลงทะเบียนเยียวยาให้ทันวันสุดท้าย 14 ม.ค. นี้ รับเงิน 5,000 บ.


ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้รีบสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 พร้อมรีบชำระเงินสมทบให้ทันภายในวันที่ 14 ม.ค. 2565 และต้องได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ สมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย หรือที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับรองภายในวันที่ 28 ม.ค. 2565 ไม่เช่นนั้นจะพลาดเงินเยียวยา 5,000 บาท


ส่วนช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลหรือขอเอกสารรับรองความเป็นศิลปินของกลุ่มอาชีพคนบันเทิง เข้าร่วมกลุ่มผ่านเพจเฟซบุ๊ก กลุ่มสมาคมศิลปินกลางแจ้ง เพื่อขอเอกสาร หรือ Link แบบฟอร์มรับรอง และ ติดต่อสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยของแต่ละจังหวัด หรือกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเยียวยากลุ่มศิลปินและบันเทิงรอบสุดท้าย ได้โดยคลิกที่นี่

 

ผู้ประกันตน ลงทะเบียนเยียวยาให้ทันวันสุดท้าย 14 ม.ค. นี้ รับเงิน 5,000 บ.

affaliate-2

คุณสมบัติผู้สมัครประกันสังคมมาตรา 40 มีดังนี้

- สัญชาติไทย

- มีอายุ 15-65 ปีบริบูรณ์

- เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ 

- ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน (ม.33)

- ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (ม.39)

- ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ

- ผู้ถือบัตรประจำตัว คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข 0 , 6 , 7 , (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย 00) 

- ผู้พิการที่รับรู้สิทธิก็สมัครได้

- หลักฐานการสมัครใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว 

 

สำหรับวิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 สามารถทำได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- หน่วยบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส เซเว่นทุกสาขา , ธนาคาร ธ.ก.ส.ทุกสาขา และบิ๊กซี หรือสมัครที่สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ผ่านเครือข่ายประกันสังคม

- สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506

- หลักฐานการสมัครใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว

- สมัครผ่าน www.sso.go.th เมนู ระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40

 

ผู้ประกันตน ลงทะเบียนเยียวยาให้ทันวันสุดท้าย 14 ม.ค. นี้ รับเงิน 5,000 บ.


วิธีสมัครประกันสังคมมาตรา 40 ผ่านเว็บไซต์ มีดังนี้

- เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th

- เลือกลงทะเบียนผู้ประกันตน ตามมาตรา 40

- กรอกข้อมูลผู้สมัคร ประกันสังคมมาตรา 40 อาทิ เลขประจำตัวประชาชน , เลขหลังบัตรประชาชน , คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล , วันเดือนปีเกิด , อีเมล์ (ถ้ามี)

- จากนั้นกดตรวจสอบ

- กรอกที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

- กรอกกลุ่มอาชีพ รายได้ต่อเดือน, สภาพร่างกาย (กรณีเป็นผู้พิการ)

- เลือกจ่ายเงินสมทบ (มีให้ 3 ทางเลือก) เลือกสำนักงานประกันสังคมที่อยู่ใกล้บ้าน

- ตอบคำถามว่าเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญหรือไม่?

- กด "ยอมรับเงื่อนไข/ข้อตกลง" แล้วกด "ยืนยัน"

- หากผ่านทุกขั้นตอนแล้ว ระบบจะยืนยันผ่าน SMS ถือว่าขึ้นทะเบียนสำเร็จ
 


สำหรับผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40  สามารถตรวจสอบเช็กสิทธิเงินเยียวยา รับเงิน 5,000 บาท ได้ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th 

- มาตรา 33 : คลิกที่นี่

- มาตรา 39 : คลิกที่นี่

- มาตรา 40 : คลิกที่นี่
 

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ
logo-pwa

เพิ่ม ThainewsOnline

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด