ผู้ประกันตน ลงทะเบียนเยียวยาให้ทันวันสุดท้าย 14 ม.ค. นี้ รับเงิน 5,000 บ.

12 มกราคม 2565

ผู้ประกันตน เฉพาะกลุ่มคนทำงานในสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะและผู้ประกอบอาชีพอิสระ รีบลงทะเบียนเยียวยาประกันสังคม ให้ทันวันสุดท้าย 14 ม.ค. นี้ เพื่อรับเงิน 5,000 บ.

ความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ประกอบอาชีพอิสระเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ศิลปินกลางคืน นักร้อง นักดนตรี ศิลปินกลางแจ้ง ลิเก หมอลำ เป็นต้น กำหนดให้ผู้ประกันตนในกิจการดังกล่าว ได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 5,000 บาทต่อคน เป็นระยะเวลา 1 เดือน ซึ่งเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2564 และวันที่ 7 ม.ค. 2565 ที่ผ่านมานั้น ประกันสังคมได้โอนเงินเยียวยากลุ่มนักดนตรี ลูกจ้างสถาบันเทิง อาชีพอิสระ ผ่านบัญชี "พร้อมเพย์" (PromptPay) ที่ผูกบัญชีกับเลขบัตรประชาชน เป็นรอบแรกและรอบที่ 2 ตามลำดับ และจะมีการโอนเงินเยียวยารอบที่ 3 ให้แก่ผู้ที่ได้สิทธิในวันที่ 14 ม.ค. 2565 นี้

 

ผู้ประกันตน ลงทะเบียนเยียวยาให้ทันวันสุดท้าย 14 ม.ค. นี้ รับเงิน 5,000 บ.

สำหรับผู้ที่มีสิทธิได้รับการเยียวยาต้องมีสัญชาติไทย เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ส่วนผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ต้องได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การรับรอง

 

ผู้ประกันตน ลงทะเบียนเยียวยาให้ทันวันสุดท้าย 14 ม.ค. นี้ รับเงิน 5,000 บ.


ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้รีบสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 พร้อมรีบชำระเงินสมทบให้ทันภายในวันที่ 14 ม.ค. 2565 และต้องได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ สมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย หรือที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับรองภายในวันที่ 28 ม.ค. 2565 ไม่เช่นนั้นจะพลาดเงินเยียวยา 5,000 บาท


ส่วนช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลหรือขอเอกสารรับรองความเป็นศิลปินของกลุ่มอาชีพคนบันเทิง เข้าร่วมกลุ่มผ่านเพจเฟซบุ๊ก กลุ่มสมาคมศิลปินกลางแจ้ง เพื่อขอเอกสาร หรือ Link แบบฟอร์มรับรอง และ ติดต่อสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยของแต่ละจังหวัด หรือกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเยียวยากลุ่มศิลปินและบันเทิงรอบสุดท้าย ได้โดยคลิกที่นี่

 

ผู้ประกันตน ลงทะเบียนเยียวยาให้ทันวันสุดท้าย 14 ม.ค. นี้ รับเงิน 5,000 บ.

คุณสมบัติผู้สมัครประกันสังคมมาตรา 40 มีดังนี้

- สัญชาติไทย

- มีอายุ 15-65 ปีบริบูรณ์

- เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ 

- ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน (ม.33)

- ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (ม.39)

- ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ

- ผู้ถือบัตรประจำตัว คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข 0 , 6 , 7 , (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย 00) 

- ผู้พิการที่รับรู้สิทธิก็สมัครได้

- หลักฐานการสมัครใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว 

 

สำหรับวิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 สามารถทำได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- หน่วยบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส เซเว่นทุกสาขา , ธนาคาร ธ.ก.ส.ทุกสาขา และบิ๊กซี หรือสมัครที่สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ผ่านเครือข่ายประกันสังคม

- สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506

- หลักฐานการสมัครใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว

- สมัครผ่าน www.sso.go.th เมนู ระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40

 

ผู้ประกันตน ลงทะเบียนเยียวยาให้ทันวันสุดท้าย 14 ม.ค. นี้ รับเงิน 5,000 บ.


วิธีสมัครประกันสังคมมาตรา 40 ผ่านเว็บไซต์ มีดังนี้

- เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th

- เลือกลงทะเบียนผู้ประกันตน ตามมาตรา 40

- กรอกข้อมูลผู้สมัคร ประกันสังคมมาตรา 40 อาทิ เลขประจำตัวประชาชน , เลขหลังบัตรประชาชน , คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล , วันเดือนปีเกิด , อีเมล์ (ถ้ามี)

- จากนั้นกดตรวจสอบ

- กรอกที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

- กรอกกลุ่มอาชีพ รายได้ต่อเดือน, สภาพร่างกาย (กรณีเป็นผู้พิการ)

- เลือกจ่ายเงินสมทบ (มีให้ 3 ทางเลือก) เลือกสำนักงานประกันสังคมที่อยู่ใกล้บ้าน

- ตอบคำถามว่าเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญหรือไม่?

- กด "ยอมรับเงื่อนไข/ข้อตกลง" แล้วกด "ยืนยัน"

- หากผ่านทุกขั้นตอนแล้ว ระบบจะยืนยันผ่าน SMS ถือว่าขึ้นทะเบียนสำเร็จ
 


สำหรับผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40  สามารถตรวจสอบเช็กสิทธิเงินเยียวยา รับเงิน 5,000 บาท ได้ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th 

- มาตรา 33 : คลิกที่นี่

- มาตรา 39 : คลิกที่นี่

- มาตรา 40 : คลิกที่นี่