svasdssvasds
ป้ายทะเบียนรถซีดจาง เคลือบสีใหม่ได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ป้ายทะเบียนรถซีดจาง เคลือบสีใหม่ได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

25 พ.ย. 2564 เวลา 16:38 น.959

"ป้ายทะเบียนรถ"สามารถนำมาเคลือบสีใหม่ได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย เช็ครายละเอียดได้ที่กรมการขนส่งทางบก ก่อนหมดเขต

  "ป้ายทะเบียนรถ" เคลือบสีใหม่ได้ฟรีเเล้ว ตามที่ กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของรถ นำแผ่นป้ายทะเบียนรถที่สีตัวอักษร หมายเลขทะเบียน หรือตัวอักษรบอกชื่อจังหวัดซีดจาง มาเคลือบสีแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งจะสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการในวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 


 

จึงประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมขอให้เจ้าของรถที่ยังไม่มาดำเนินการ เร่งนำแผ่นป้ายทะเบียนมาเคลือบสีภายในปีนี้ โดยสามารถตรวจสอบหมวดแผ่นป้ายทะเบียนซีดจาง ได้ที่ เว็บไซต์ กรมการขนส่งทางบก หรือ https://bit.ly/3Fjon3B 

 

ป้ายทะเบียนรถซีดจาง เคลือบสีใหม่ได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ ส่วนใหญ่จะพบในหมวด 3 กก - 4 กฆ กรุงเทพมหานคร รวมถึงบางหมวดของต่างจังหวัด

ป้ายทะเบียนรถซีดจาง เคลือบสีใหม่ได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หลักฐานในการติดต่อ

-ใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือสำเนา
-บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ
-กรณีเป็นนิติบุคคลให้ใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 

ส่วนเจ้าของรถที่ไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 


 

affaliate-2


โดยติดต่อขอเคลือบสีใหม่ได้ที่งานแผ่น ป้ายทะเบียนรถ  อาคาร 7 ขบ. โดยตรง ซึ่งสามารถ รอรับได้ภายในวันที่ติดต่อทันที หรือยื่นความประสงค์ได้ที่สำนักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียนหรืออยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้สำนักงานขนส่งที่รับแจ้งจัดส่งแผ่นป้ายทะเบียนเข้ามาเคลือบสีที่ ขบ. ใช้ระยะเวลาดำเนินการรวมจัดส่งไม่เกิน 7 วันทำการ

ป้ายทะเบียนรถซีดจาง เคลือบสีใหม่ได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ซึ่งเจ้าของรถสามารถใช้ใบนัดรับแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นหลักฐานชั่วคราวแสดงกับเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่แทนแผ่นป้ายทะเบียนรถที่อยู่ระหว่างส่งเคลือบสีได้

ทั้งนี้ แผ่นป้ายทะเบียนรถที่ต้องการเคลือบสีป้ายทะเบียนใหม่ ต้องผ่านการทำความสะอาดเบื้องต้น และอยู่ในสภาพสมบูรณ์ เช่น ไม่บิดงอ เจาะรู เป็นต้น
 

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ
logo-pwa

เพิ่ม ThainewsOnline

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด