กลุ่ม ปตท. เปิดรับสมัครงานนักศึกษาจบใหม่-ผู้ว่างงาน กว่า 23,000 อัตรา

22 พ.ย. 2564 เวลา 13:06 น.5.1k

กลุ่ม ปตท.สผ. เปิดรับสมัครงานนักศึกษาจบใหม่ระดับ ปวส.-ปริญญาตรี และผู้ว่างงานวุฒิ ปวช.-ปวส.-ป.ตรี รวมกว่า 23,000 อัตรา

   ข่าวดีจากกลุ่ม ปตท.  ขยายเวลารับสมัคร โครงการ “Restart Thailand Season II” ใครมาไม่ทัน รีบสมัครเพิ่มได้เลย   บริษัทในกลุ่ม ปตท.สผ. และ PTTEP Services Limited เปิดรับนักศึกษาจบใหม่ ระดับ ปวช. ปวส. อาชีวศึกษา และปริญญาตรี ที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกและมีภูมิลำเนาในพื้นที่ปฏิบัติงาน ให้มีรายได้และโอกาสในการฝึกฝนทักษะอาชีพ ภายใต้สัญญาจ้างระยะเวลา 12 เดือน
 


โดยกลุ่ม ปตท. เตรียมเปิดรับ สมัครงานนักศึกษาจบใหม่ และผู้ว่างงานรวมกว่า 23,000 อัตรา ในปี 2564 เพื่อลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงในปี 2565 ประกอบด้วย กลุ่มแรงงานเพื่อสนับสนุนแผนการลงทุน การขยายธุรกิจ และโครงการก่อสร้างต่าง ๆ จำนวน 20,700 อัตรา

กลุ่ม ปตท. เปิดรับสมัครงานนักศึกษาจบใหม่-ผู้ว่างงาน กว่า 23,000 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

สัญชาติไทย
ไม่เกิน 25 ปี
สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. / ปริญญาตรี
จบการศึกษาตั้งแต่ปี 2562 - 2565
ยังไม่มีประสบการณ์ทำงาน

กลุ่ม ปตท. เปิดรับสมัครงานนักศึกษาจบใหม่-ผู้ว่างงาน กว่า 23,000 อัตรา

เงื่อนไขการจ้าง

สัญญาเริ่มตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 เป็นต้นไป จนสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 65
เงินเดือนสำหรับวุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท
เงินเดือนสำหรับวุฒิ ปวช. ปวส. 12,000 บาท
สวัสดิการประกอบด้วยประกันสังคม และประกันชีวิต
ตำแหน่งงานทั้งหมดเป็นการจ้างผ่านบริษัท PTTEP Services ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท.สผ.
 

affaliate-2

กลุ่มนักศึกษาจบใหม่ระดับ ปวส.-ปริญญาตรี (First Jobber) ภายใต้สัญญาระยะเวลา 12 เดือน (1 มกราคม-31 ธันวาคม 2565) จำนวน 2,170 อัตรา และการเปิดรับสมัครพนักงานเพิ่มเติมในตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 480 อัตรา เพื่อขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย

กลุ่ม ปตท. เปิดรับสมัครงานนักศึกษาจบใหม่-ผู้ว่างงาน กว่า 23,000 อัตรา

PTTEP Services Limited ขอเป็นอีกหนึ่งพลังสนับสนุนการจ้างงานช่วยสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้กับคนไทย ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม เพื่อให้เราทุกคนสามารถข้ามผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

กลุ่ม ปตท. เปิดรับสมัครงานนักศึกษาจบใหม่-ผู้ว่างงาน กว่า 23,000 อัตรา

affaliate-3