"หมอธีระ"เผย เพศที่มีโอกาสเกิดภาวะ Long COVID ได้สูงสุด

17 พ.ย. 2564 เวลา 14:59 น.933

"หมอธีระ" รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Thira Woratanarat

"หมอธีระ" ระบุว่า 

17 พฤศจิกายน 2564

ทะลุ 255 ล้านไปแล้ว

เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่ม 474,361 คน ตายเพิ่ม 6,982 คน รวมแล้วติดไปรวม 255,045,169 คน เสียชีวิตรวม 5,129,095 คน

5 อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือ อเมริกา เยอรมัน สหราชอาณาจักร รัสเซีย และตุรกี

หมอธีระ

จำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้ มาจากทวีปเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ ซึ่งรวมกันคิดเป็นร้อยละ 96.66 ของทั้งโลก ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 94.21

ล่าสุดจำนวนติดเชื้อใหม่จากทวีปยุโรปนั้นมากถึง 62.49% ของทั้งโลก พอๆ กับจำนวนเสียชีวิตเพิ่มที่คิดเป็น 61.08%

เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่มีประเทศจากยุโรปครอง 8 ใน 10 อันดับแรก และ 14 ใน 20 อันดับแรกของโลก

...สำหรับสถานการณ์ไทยเรา

เมื่อวานติดเชื้อเพิ่ม 5,947 คน สูงเป็นอันดับ 18 ของโลก

หากรวม ATK อีก 2,073 คน จะขยับเป็นอันดับ 15 ของโลก

จำนวนติดเชื้อใหม่ที่รวม ATK ไทยจะเป็นอันดับ 3 ของเอเชียรองจากตุรกีและเวียดนาม

affaliate-2

...อัพเดตเรื่องภาวะอาการคงค้างหลังจากเป็นโรคโควิด หรือ Long COVID

Chen C และคณะ จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกาได้ทำการทบทวนข้อมูลวิชาการอย่างเป็นระบบ เพื่อดูว่าจากรายงานวิจัยของทั่วโลกเกี่ยวกับ Long COVID นั้น จริงๆ แล้วมีอัตราความชุกของภาวะดังกล่าวมากน้อยเพียงใด

มีงานวิจัย 40 ชิ้น มาจากอเมริกาเหนือ 9 ชิ้น อเมริกาใต้ 1 ชิ้น ยุโรป 17 ชิ้น เอเชีย 11 ชิ้น และจากที่อื่นๆ 2 ชิ้น

พบว่าอัตราความชุกโดยเฉลี่ยที่พบภาวะอาการคงค้างของผู้ป่วยโควิดนั้นสูงถึง 43% (ช่วงความเชื่อมั่น 35%-63%)

เพศหญิงมีภาวะดังกล่าวมากกว่าเพศชาย (49% vs 37%)

คนที่ติดเชื้อแล้วป่วยจนต้องนอนโรงพยาบาลจะพบภาวะ Long COVID มากกว่าอัตราเฉลี่ยของทั้งหมด (57%)

ด้วยข้อมูลข้างต้น พอจะทำให้เราทราบได้ว่า ภาวะอาการคงค้างหลังจากป่วยเป็นโรคโควิดนั้นพบบ่อย และจะทำให้เกิดผลกระทบทั้งต่อตัวบุคคลที่ติดเชื้อในแง่สุขภาพกายและใจแล้ว ก็ย่อมส่งผลกระทบให้เกิดความกังวลใจของครอบครัว และอาจส่งผลต่อสมรรถนะในการทำงานหาเลี้ยงชีพและการดำรงชีวิตประจำวัน

นอกจากนี้ภาระโรคต่อระบบสุขภาพย่อมมีมาก ยิ่งหากประเทศใดมียอดติดเชื้อมาก โอกาสที่ต้องเจอปัญหา Long COVID ยิ่งมากขึ้นเป็นเงาตามตัว

"ใส่หน้ากาก"นะครับ สำคัญมาก

"อยู่ห่างคนอื่นเกินหนึ่งเมตร" ลดอัตราติดเชื้อลงได้ 5 เท่า

สองเรื่องนี้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

ด้วยรักและห่วงใย

อ้างอิง

Chen C. Global Prevalence of Post-Acute Sequelae of COVID-19 (PASC) or Long COVID: A Meta-Analysis and Systematic Review. medRxiv. 16 November 2021.

2525

หมอธีระ

affaliate-3