คำสั่งปิด สถานที่เสี่ยง 2 ตลาดใหญ่ สถานรับเลี้ยงเด็ก หลังยอดผู้ติดเชื้อพุ่ง

16 พฤศจิกายน 2564

ยังคงประมาทไม่ได้กับสถานการณ์โควิด19 ในประเทศไทย ที่ตอนนี้ในหลายพื้นที่ยังคงพบคลัสเตอร์กลุ่มใหม่ ล่าสุด จังหวัดเชียงใหม่ มีคำสั่งปิด สถานที่เสี่ยง 2 ตลาดใหญ่ สถานรับเลี้ยงเด็ก หลังยอดผู้ติดเชื้อพุ่ง

อัพเดตสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยวันนี้ 16 พ.ย. 2564 ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5,947 ราย หายป่วยกลับบ้าน 7,943 ราย ผู้เสียชีวิต 62 ราย

โดยที่ก่อนหน้านี้ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยสั่งปิด 3 สถานที่เสี่ยงใน 3 อำเภอ เป็นการชั่วคราว เพื่อควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่ ภายหลังพบว่ามีการติดเชื้อโรคโควิด–19 เป็นกลุ่มก้อน

ได้แก่ ตลาดสดทุ่งเสี้ยว หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15 – 28 พฤศจิกายน 2564, ตลาดเย็นโกมุ้ย เลขที่ 217 หมู่ที่ 3 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2564 และสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านครูน้อง เลขที่ 76 บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14 – 27 พฤศจิกายน 2564

คำสั่งปิด สถานที่เสี่ยง 2 ตลาดใหญ่ สถานรับเลี้ยงเด็ก หลังยอดผู้ติดเชื้อพุ่ง

คำสั่งปิด สถานที่เสี่ยง 2 ตลาดใหญ่ สถานรับเลี้ยงเด็ก หลังยอดผู้ติดเชื้อพุ่ง

 

คำสั่งปิด สถานที่เสี่ยง 2 ตลาดใหญ่ สถานรับเลี้ยงเด็ก หลังยอดผู้ติดเชื้อพุ่ง

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค พร้อมให้นายอำเภอแต่ละอำเภอ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอฯ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

คำสั่งปิด สถานที่เสี่ยง 2 ตลาดใหญ่ สถานรับเลี้ยงเด็ก หลังยอดผู้ติดเชื้อพุ่ง

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews