ข่าวดี กทพ.เปิดขึ้นทางด่วนฟรี ทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ จนถึงปี 2578

14 พฤศจิกายน 2564

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ชี้แจงแล้ว หลังมีข่าวขึ้นทางด่วนฟรี ทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ จนถึงปี 2578 พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

ตามที่มีการนำเสนอข่าวประเด็นเรื่อง ขึ้นทางด่วนฟรี ทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ จนถึงปี 2578 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

คณะกรรมการ กทพ. มีมติอนุมัติผลการเจรจาข้อยุติพิพาทคดีความ 17 คดี ที่ กทพ. กับบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM แลกกับสัมปทาน 15 ปี 8 เดือนภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทฯ รับความเสี่ยงรายได้ปริมาณจราจรและค่าใช้จ่ายในการบริหารทั้งหมดแทน กทพ. บริษัทฯ จะแก้ปัญหาการปรับค่าผ่านทางโดยปรับแบบคงที่ทุก 10 ปี กทพ. ยังคงได้ส่วนแบ่งรายได้เท่าเดิมคือ 60% ในโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 1 (ทางพิเศษเฉลิมมหานคร) และโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 โครงข่ายในเขตเมือง (ทางพิเศษศรีรัชส่วน A และ B) ซึ่งบริษัทฯ ยินดีให้ความร่วมมือในการยกเว้นค่าผ่านทางในวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีรวมถึงยกเว้นส่วนลดค่าผ่านทางที่ด่านฯ อาจณรงค์ 1 (จากทางพิเศษฉลองรัชเข้าทางพิเศษเฉลิมมหานคร) เหลือ 25 บาทให้แก่ผู้ใช้ทางพิเศษบริษัทฯ ตกลงลงทุนสร้างทางขึ้น-ลงทางด่วนขั้นที่ 2 บริเวณถนนกำแพงเพชรเพื่อรองรับสถานีบางซื่อ (Grand Station) และทางขึ้นลงจากทางด่วนขั้นที่ 2 ด้านเหนือไปทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกรุงเทพมหานคร และตัดส่วนที่เป็นโครงการทางด่วน 2 ชั้น (Double Deck) จากด่านประชาชื่น-อโศกระยะทาง 17 กิโลเมตรการเจรจายุติข้อพิพาทไม่นำการลงทุนโครงการทางด่วนขั้นที่ 2 หรือ Double Deck มาเกี่ยวข้องเพราะโครงการนี้ยังไม่ผ่านการพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งจะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและไม่เกี่ยวข้องกับ ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเพื่อยุติข้อพิพาททั้งหมดคณะทำงานมีการพิจารณาเรื่องของสัญญาที่ต้องมีการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามการเจรจาระหว่างกันโดยสัญญาสิ้นสุดวันที่ 31 ต.ค. 2578

 

โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 กทพ. และ BEM ได้ร่วมลงนามในสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ฉบับแก้ไข) กับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และลงนามในสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ดถือเป็นอันยุติข้อพิพาททั้งหมดและเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายคือ กทพ. ไม่ต้องเป็นหนี้หรือชำระหนี้บริษัทฯ ก็สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้และที่สำคัญที่สุดประชาชนผู้ใช้ทางพิเศษก็ได้รับประโยชน์ จากการที่ กทพ. และบริษัทฯ ยกเว้นค่าผ่านทางของทางพิเศษในสัญญาทุกสายทางในทุกวันหยุดราชการประจำปีที่ประกาศโดยสำนักนายกรัฐมนตรี อนึ่งปัจจุบัน กทพ. เหลือข้อพิพาทที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดและศาลยังไม่มีคำสั่งอนุญาติให้ถอนฟ้องและจำหน่ายคดีออกจากระบบจำนวน 1 คดี

ข่าวดี กทพ.เปิดขึ้นทางด่วนฟรี ทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ จนถึงปี 2578

และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.exat.co.th/home/ หรือโทร. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center 1543

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews