thainewsonline

สั่งปิด 6 สถานที่เสี่ยง หลังพบมีการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน

13 พฤศจิกายน 2564

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติสั่งปิด 6 สถานที่เสี่ยง ใน 5 อำเภอ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 หลังพบมีการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนทั้งในชุมชน ตลาด และที่พักคนงาน

จากรณีที่เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 64 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยสั่งปิด 6 สถานที่เสี่ยงใน 5 อำเภอ เป็นการชั่วคราว เพื่อควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่ ภายหลังพบว่ามีการติดเชื้อโรคโควิด–19 เป็นกลุ่มก้อน ได้แก่ หย่อมบ้านหมอกเปา หมู่ที่ 10 ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9 – 22 พ.ย. 64, ห้องเช่านางบัวผัน คำโพธิ์ เลขที่ 23 หมู่ที่ 8 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8 – 21 พ.ย. 64, หมู่บ้านแม่แจ๊ะ (หย่อมบ้านแม่แจ๊ะ) หมู่ที่ 13 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11 – 24 พ.ย. 64

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

 

นอกจากนี้ ยังสั่งให้ปิดที่พักคนงาน นายสอน เทพปัญญา หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10 – 23 พ.ย. 64, ตลาดสามแยก โซนเขียงหมูเขียงเนื้อ โซนผัก และโซนอาหารทอด ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 12 – 25 พ.ย. 64 และที่พักคนงานของบริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8 – 21 พ.ย. 64


-สพฐ. ชี้ "ครูเก่ง" เขียนจดหมายลาออก ไม่เป็นไปตามระเบียบ
-แห่อาลัย หมอนะ เจ้าของเพจใกล้หมอฟัน เสียชีวิตหลังอยู่ ICU นาน 2 เดือน
-สถานทูตฯ เตือนคนไทยในสหรัฐ ระวังเหตุก่อการร้าย

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค พร้อมให้นายอำเภอแต่ละอำเภอ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอฯ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
 

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติสั่งปิด 6 สถานที่เสี่ยง ใน 5 อำเภอ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติสั่งปิด 6 สถานที่เสี่ยง ใน 5 อำเภอ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติสั่งปิด 6 สถานที่เสี่ยง ใน 5 อำเภอ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติสั่งปิด 6 สถานที่เสี่ยง ใน 5 อำเภอ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติสั่งปิด 6 สถานที่เสี่ยง ใน 5 อำเภอ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติสั่งปิด 6 สถานที่เสี่ยง ใน 5 อำเภอ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19

 ขอขอบคุณข้อมูลจาก Tnews