สพฐ. ชี้ "ครูเก่ง" เขียนจดหมายลาออก ไม่เป็นไปตามระเบียบ

13 พฤศจิกายน 2564

สพฐ. ชี้ "ครูเก่ง" เขียนจม.ลาออก ไม่เป็นไปตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกของข้าราชการครู ยังไม่อนุญาตให้ลาออก

สืบเนื่องมาจากกรณีคุณครูสาว ตัดสินใจยื่นลาออกจากราชการใส่เหตุผลชัด ไม่เห็นด้วยให้ครูทำเอกสารประเมินเบียดเบียนเวลา โควิด-19 สอนออนไลน์ก็ไม่คุ้มเงินภาษี จนเป็นที่พูดถึงของชาวเน็ตเข้ามาแชร์โพสต์ของคุณครูสาวท่านนี้กันอย่างล้นหลามตามที่เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.)

ล่าสุดนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ว่าจากการสอบถามข้อเท็จจริงจาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ต้นสังกัดโรงเรียนของข้าราชการครูรายดังกล่าว พบว่าผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ข้าราชการครูรายดังกล่าวทำหน้าที่ครูผู้สอนนักเรียนชั้นอนุบาล 3 มีนักเรียน 28 คนโดยไม่ได้มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างอื่น เนื่องจากเพิ่งย้ายมาเมื่อปลายปีการศึกษา 2563

ต่อมาด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางโรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Site ได้ จึงจัดในรูปแบบ On Hand และ On Demand โดยผู้บริหารโรงเรียนมอบหมายให้ครูแต่ละคน ออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละระดับชั้น พร้อมกับรายงานให้ผู้บริหารโรงเรียนได้รับทราบเป็นระยะ เพื่อเป็นการกำกับ ติดตาม และช่วยเหลือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนซึ่งทางโรงเรียนสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้ครูทุกคนได้อย่างเพียงพอ โดยไม่กำหนดให้จัดทำเอกสารอื่นๆ ที่นอกเหนือจากภาระหน้าที่นั้น

สพฐ. ชี้ "ครูเก่ง" เขียนจดหมายลาออก ยังไม่ให้ออก ไม่เป็นไปตามระเบียบ

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า กรณีที่ข้าราชการครูรายดังกล่าวยื่นใบลาออก แล้วให้เหตุผลตามที่ปรากฏเป็นข่าวนั้น จากการสอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบว่าเป็นความเห็นส่วนตัวของข้าราชการครูรายดังกล่าว ว่าการจัดทำเอกสารหลักฐานว่าด้วยระเบียบวิธีการขอเลื่อนตำแหน่งหรือมีวิทยฐานะครู ที่จะได้เลื่อนตำแหน่งหรือมีวิทยฐานะ ต้องจัดทำเอกสารขึ้น โดยไม่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างแท้จริง

-แห่อาลัย หมอนะ เจ้าของเพจใกล้หมอฟัน เสียชีวิตหลังอยู่ ICU นาน 2 เดือน
-สถานทูตฯ เตือนคนไทยในสหรัฐ ระวังเหตุก่อการร้าย
-เพชร สหรัตน์ ขึ้นแท่นเศรษฐีคนใหม่ นำธุรกิจน้ำปลาร้า จดทะเบียนการค้า อเมริกา

และในกรณีการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ข้าราชการครูรายดังกล่าวไม่สามารถออกแบบการจัดการเรียน การสอนได้อย่างเต็มที่ เช่น ขอความร่วมมือผู้ปกครองในชั้นอนุบาลให้อัดคลิปกิจกรรมของนักเรียนอนุบาลตามใบงานที่กำหนด ปรากฏว่ามีผู้ปกครองไม่กี่รายที่สามารถอัดคลิป และส่งให้ดูได้ จึงเกิดความรู้สึกว่า ไม่ได้ทำหน้าที่ในฐานะครูอย่างเต็มที่ จึงยื่นหนังสือขอลาออกไป

สพฐ. ชี้ "ครูเก่ง" เขียนจดหมายลาออก ยังไม่ให้ออก ไม่เป็นไปตามระเบียบ

ทั้งนี้ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการยื่นหนังสือลาออก พบว่าหนังสือขอลาออกไม่เป็นไปตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกของข้าราชการครู จึงแจ้งให้โรงเรียนประสานข้าราชการครูรายดังกล่าว ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการอนุญาตให้ลาออกแต่อย่างใดเลขาธิการ กพฐ. กล่าว

สพฐ. ชี้ "ครูเก่ง" เขียนจดหมายลาออก ยังไม่ให้ออก ไม่เป็นไปตามระเบียบ

 ขอขอบคุณข้อมูลจาก Tnews