svasdssvasds
วันหยุด 2565 ครม.เคาะเพิ่ม 4 วัน ขอความร่วมมือเอกชนกำหนดวันหยุดให้ลูกจ้าง

วันหยุด 2565 ครม.เคาะเพิ่ม 4 วัน ขอความร่วมมือเอกชนกำหนดวันหยุดให้ลูกจ้าง

09 พ.ย. 2564 เวลา 15:28 น.864

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เพิ่มวันหยุด 2565 อีก 4 วัน ขอความร่วมมือเอกชนกำหนดวันหยุดให้ลูกจ้าง เพื่อสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล

วันที่ 9 พ.ย. 64 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 รับทราบภาพรวมวันหยุดราชการ ประจำปี 2565 จำนวน 19 วัน และเห็นชอบการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565 จำนวน 4 วัน ได้แก่

(1) วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565

(2) วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565

(3) วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565

(4) วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565

เพื่อให้การกำหนดวันหยุดตามประเพณีของนายจ้างภาคเอกชนประจำปี 2565 มีความสอดคล้องกับมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งกำหนดให้นายจ้างกำหนดวันหยุดตามประเพณี ให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 13 วัน โดยรวมวันแรงงานแห่งชาติ โดยกำหนดจากวันหยุดราชการประจำปี วันหยุดทางศาสนา หรือขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งท้องถิ่น นายจ้างก็สามารถนำวันหยุดราชการประจำปี 2565 ทั้ง 19 วัน ดังกล่าว ไปเป็นแนวทางในการกำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2565 เพื่อให้ลูกจ้างได้หยุดไปร่วมประเพณีรวมทั้งวางแผนการดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัวให้สอดคล้องกับการทำงานได้อย่างเหมาะสม

วันหยุด 2565 ครม.เคาะเพิ่ม 4 วัน ขอความร่วมมือเอกชนกำหนดวันหยุดให้ลูกจ้าง

 

affaliate-2

นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอความร่วมมือนายจ้าง สถานประกอบกิจการภาคเอกชน กำหนดให้วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 และวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 เป็นวันหยุดเพิ่มเติมให้ลูกจ้างเป็นกรณีพิเศษ

วันหยุด 2565 ครม.เคาะเพิ่ม 4 วัน ขอความร่วมมือเอกชนกำหนดวันหยุดให้ลูกจ้าง

เพื่อให้ลูกจ้างได้มีวันหยุดต่อเนื่องและสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวต่างจังหวัด เพื่อสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ทั้งนี้ นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างในวันหยุดดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างด้วย หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร ทั้ง 10 พื้นที่ หรือสายด่วน 1506 กด 3

ข้อมูลจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ
logo-pwa

เพิ่ม ThainewsOnline

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด