thainewsonline

ศาลรัฐธรรมนูญสั่ง สำลี รักสุทธี ส.ส.พรรคภูมิใจไทย หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที

08 พฤศจิกายน 2564
251
ศาลรัฐธรรมนูญสั่ง สำลี รักสุทธี ส.ส.พรรคภูมิใจไทย หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที

ศาลรัฐธรรมนูญสั่ง สำลี รักสุทธี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย หยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทันที

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ศาลรัฐธรรมนูญ ประชุมปรึกษาคดีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร (ผู้ร้อง) ส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของ นายสำลี รักสุทธี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย (ผู้ถูกร้อง) สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (10) หรือไม่

สำลี รักสุทธี หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที

 

โดยผลการพิจารณาศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่า กรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2651 มาตรา 7 (5) จึงมีมติเอกฉันท์รับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย และให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง

ทั้งนี้ สำหรับคำขอให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสอง นั้น ศาลโดยมติเอกฉันท์เห็นว่า ข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้อง ปรากฎเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้อง จึงมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนับตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย.2564 จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย

-ความจริงเปิดเผยแล้ว หลังสะพัดข่าวเตือน ใช้หม้อทอดไร้น้ำมัน มีสารก่อมะเร็ง
-ปารีณา ชม "บิ๊กตู่" ให้ทหารปลูกผักชี จวก "ทักษิณ" เพ้อเจ้อ
-เผยผลวิจัยจุฬาฯ พบหมา-แมวไทยติดโควิดจากเจ้าของ

affaliate-2

นายสำลี รักสุทธี

รายงานข่าวว่า สำหรับรัฐธรรมนูญมาตรา 98 (10) ได้กำหนดลักษณะต้องห้ามของบุคคลมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งว่า เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมหรือกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐหรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิตนำเข้าส่งออกหรือผู้ค้ากฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนักกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน

 ขอขอบคุณข้อมูลจาก Tnews

affaliate-3