ปฏิทินวันหยุด 2565 วางแผนท่องเที่ยว ช่วงไหนหยุดยาว เช็คเลย

07 พฤศจิกายน 2564

เช็คปฏิทินวันหยุด ประจำปี พ.ศ. 2565 มีวันหยุดราชการ หยุดยาว วันไหนบ้าง วางแผนแพลนเที่ยว ดูรายละเอียดกันได้เลย

เรียกได้ว่าใกล้จะหมดปี 2564 เต็มที ใครมีแผนที่จะท่องเที่ยวพักผ่อน  รีบมาจด รีบมากาปฏิทินเอาไว้เลย เพราะในวันนี้ทีมงานไทยนิวส์ ได้รวบรวม ปฏิทิน "วันหยุด 2565" ทั้ง วันหยุดราชการ-เอกชน มาไว้ให้แล้ว

ปฏิทินวันหยุด 2565 วางแผนท่องเที่ยว ช่วงไหนหยุดยาว เช็คเลย

โดยล่าสุดนั้น คณะรัฐมนตรี (ครม.) ความเห็นชอบการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565 จำนวน 4 วัน เพิ่มเข้าไปจากวันหยุดประจำปี จึงให้ วันหยุด 2565 มีด้วยกันดังต่อไปนี้

ปฏิทินวันหยุด 2565 / วันหยุดราชการ 2565

วันหยุดเดือนมกราคม

- 1 มกราคม 2565 วันขึ้นปีใหม่
- 3 มกราคม 2565 วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่

วันหยุดเดือนกุมภาพันธ์

- 16 กุมภาพันธ์ 2565 วันมาฆบูชา

วันหยุดเดือนเมษายน

- 6 เมษายน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (วันจักรี)
- 13-15 เมษายน 2565 วันสงกรานต์

วันหยุดเดือนพฤษภาคม

- 4 พฤษภาคม 2565 วันฉัตรมงคล
- 15 พฤษภาคม 2565 วันวิสาขบูชา
- 16 พฤษภาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

วันหยุดเดือนมิถุนายน

- 3 มิถุนายน 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันหยุดเดือนกรกฎาคม

- 13 กรกฎาคม 2565 วันอาสาฬหบูชา
- 15 กรกฎาคม 2565 วันหยุดราชการกรณีพิเศษประจำปี 2565 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 5 วัน (13-17 กรกฎาคม)
- 14 กรกฎาคม 2565 วันเข้าพรรษา
- 28 กรกฎาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
- * 29 กรกฎาคม 2565 วันหยุดราชการกรณีพิเศษประจำปี 2565 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน (28-31 กรกฎาคม)
 
วันหยุดเดือนสิงหาคม

- 12 สิงหาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ

วันหยุดเดือนตุลาคม

- 13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
- 14 ตุลาคม 2565 วันหยุดราชการกรณีพิเศษประจำปี 2565 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน (13-16 ตุลาคม)
- 23 ตุลาคม 2565 วันปิยมหาราช
- 24 ตุลาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช

วันหยุดเดือนธันวาคม

- 5 ธันวาคม 2565 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
- 10 ธันวาคม 2565 วันรัฐธรรมนูญ
- 12 ธันวาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
- *30 ธันวาคม 2565 วันหยุดราชการกรณีพิเศษประจำปี 2565 ทำให้มีวันหยุดติดต่อกัน 4 วัน (30-31 ธันวาคม และ 1-2 มกราคม 2566)
- 31 ธันวาคม 2565 วันสิ้นปี

ปฏิทินวันหยุด 2565 วางแผนท่องเที่ยว ช่วงไหนหยุดยาว เช็คเลย