เช็กรายละเอียด 10 พ.ย. 64 รัฐฯโอนเงินช่วยเหลือบุคคล 3 กลุ่ม

09 พฤศจิกายน 2564

เช็กรายละเอียด วันที่ 10 พ.ย. 64 กรมบัญชีกลางเตรียมโอนเงินช่วยเหลือบุคคล 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มได้รับเงินเข้าช่วยเหลือเท่าไหร่

วันที่ 9 พ.ย. 64 เพจเฟซบุ๊ก ประกันสังคม ได้มีการเปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้ 10 พ.ย.64 กรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้ 3 กลุ่มได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล คือ

 

เช็กรายละเอียด 10 พ.ย. 64 รัฐฯโอนเงินช่วยเหลือบุคคล 3 กลุ่ม

1 เงินผู้สูงอายุ จะได้รับประจำเดือน พ.ย. ได้เงิน 600-1000 บาท ตามเกณฑ์อายุ

บุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือ และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายการดำรงชีวิตในแต่ละเดือน โดยในแต่ละปีจะมีการเปิดให้ผู้ที่มีคุณสมบัติรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ๆ มาลงทะเบียน

 

อัตราการได้เงินของผู้สูงอายุ 

อายุ 60 – 69 ปี จะได้รับ 600 บาท

อายุ 70 – 79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80 – 89 ปี จะได้รับ 800 บาท

อายุ 90 ปี ขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท ทางภาครัฐจะจ่ายให้ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน ได้ทุกคน

 


2 เบี้ยผู้พิการ 800 – 1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ

- ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับ 1,000 บาท/เดือน (จากเดิม 800 บาท/เดือน) โอนเข้าบัญชีทุกเดือน

- ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ก็จะได้รับเบี้ยผู้พิการ โอนเข้าบัญชี 800 บาท

- ผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็จะได้รับเงินเบี้ยผู้พิการ โอนเข้าบัญชีผู้พิการคนละ 800 บาท (ได้วันที่ 10 พ.ย.64) และได้เงินพิเศษ 200 บาท โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจะโอนให้ประมาณวันที่ 22 พ.ย.64 นี้ สามารถกดเป็นเงินสดมาใช้ได้เลยจากธนาคารกรุงไทย

3 เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600 บาท ต่อเด็ก 1 คน

กลุ่มเด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 6 ขวบ ในครอบครัวรายได้น้อย ผู้ปกครองจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชี 600 บาท 
 

 

เช็กรายละเอียด 10 พ.ย. 64 รัฐฯโอนเงินช่วยเหลือบุคคล 3 กลุ่ม

 

ขอบคุณ FB : ข่าวประกันสังคม