svasdssvasds
"สภากาชาดฯ"แจง ไทยได้โมเดอร์นา 5แสนกว่าโดส สภากาชาดได้แสนโดส จริงไหม?

"สภากาชาดฯ"แจง ไทยได้โมเดอร์นา 5แสนกว่าโดส สภากาชาดได้แสนโดส จริงไหม?

05 พ.ย. 2564 เวลา 12:22 น.279

จากกรณีการนำเสนอข่าวสารประเด็นเรื่อง วัคซีนโมเดอร์นาเข้าไทยจำนวน 560,200 โดส สภากาชาดไทยได้วัคซีนจํานวน 112,040 โดส ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางสภากาชาดไทยแล้ว

สภากาชาดไทยสั่งซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โมเดอร์นา จํานวน 1 ล้านโดส จากองค์การเภสัชกรรม ทั้งนี้องค์การเภสัชกรรมได้แจ้งว่า บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา ประเทศไทย จะจัดส่งวัคซีนโมเดอร์นาเข้ามาประเทศไทยงวดแรกวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จํานวน 560,200 โดส ซึ่งจะส่งไปตรวจสอบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 โดยองค์การเภสัชกรรมจะจัดสรรวัคซีนฯ ให้สภากาชาดไทยจํานวน 112,040 โดส (ร้อยละ 20) และบริษัทชิลลิค ฟาร์มา ประเทศไทย แจ้งว่าสามารถจัดส่งวัคซีนฯ ไปยังปลายทางที่สภากาชาดไทยกําหนดได้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

วัคซีนโมเดอร์นา

ซึ่งเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 สํานักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดได้ประชุมหารือร่วมกับสํานักงาน บรรเทาทุกข์ฯ โดยได้มีข้อสรุปจัดทําแผนกระจายวัคซีนงวดแรก จํานวน 112,040 โดส ให้กับหน่วยงานต่างๆ เฉลี่ย ตามสัดส่วนที่จองไว้แล้ว ดังนี้

1. วัคซีนฯ ที่สภากาชาดไทยซื้อเอง (10%) จํานวน 11,204 โดส แบ่งเป็น

1.1 สํานักงานบรรเทาทุกข์ (8.5%) คิดเป็นจํานวน 9,523 โดส

– พื้นที่ต่างจังหวัด (7%) คิดเป็นจํานวน 7,843 โดส

– พื้นที่กรุงเทพฯ (1.5%) คิดเป็นจํานวน 1,680 โดส

1.2 สถานเสาวภา (1.5%) คิดเป็นจํานวน 1,681 โดส

affaliate-2

2. โรงพยาบาลจุฬาฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลต่างๆ รวม 12 หน่วยงาน (15%) คิดเป็นจํานวน 16,806 โดส

3. อบจ. 38 จังหวัด (75%) คิดเป็นจํานวน 84,030 โดส

และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสภากาชาดไทย สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.redcross.or.th หรือโทร. 1664

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สภากาชาดไทย

วัคซีนโมเดอร์นา

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ
logo-pwa

เพิ่ม ThainewsOnline

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด