นครศรีธรรมราช สั่งเลื่อนเปิดเทอม 1พ.ย.นี้

27 ตุลาคม 2564

เมืองคอนโควิดยังคงลามหนัก ยอดผู้ป่วยพุ่งต่อเนื่อง มีมติเลื่อนเปิดเทอม 1 พ.ย.64 ออกไปก่อน รอประเมินสถานการณ์อีกครั้ง

    จังหวัดนครศรีธรรมราช ยังคงพบผู้ป่วยโควิดรายวันเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง   ล่าสุดในวันที่ 27 ต.ค.64 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 632 ราย ทำให้ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช  มีมติให้จังหวัดนครศรีธรรมราชเลื่อนเปิดเทอม หรือเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 1 พ.ย.64นี้ ออกไปก่อน จนกว่าจะมีการประเมินสถานการณ์โควิด-19อีกครั้ง 

นครศรีธรรมราช สั่งเลื่อนเปิดเทอม 1พ.ย.นี้

  นอกจากนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้ประเมินสถานการณ์รอบด้านแล้วพบว่ายังไม่พร้อมเปิดเมืองในวันที่ 1 พ.ย.64 แต่อย่างไรก็ตามได้มีการซักซ้อมการเปิดเมืองในระยะที่ 2 ซึ่งจะดำเนินการในวันที่ 1 ธ.ค. 64 เป็นต้นไป 

นครศรีธรรมราช สั่งเลื่อนเปิดเทอม 1พ.ย.นี้

นครศรีธรรมราช สั่งเลื่อนเปิดเทอม 1พ.ย.นี้
 สำหรับ รายงานสถานการณ์เชื้อโควิด-19จังหวัดนครศรีธรรมราช พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 632 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยสะสมรวม 29,207 ราย รักษาหายแล้วสะสม 19,083 ราย และมีผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่มสูงถึง 10 ราย

นครศรีธรรมราช สั่งเลื่อนเปิดเทอม 1พ.ย.นี้

ประกอบด้วย ผู้ป่วยรายที่ 1 เพศชาย 83 ปี อ.เมือง โรคประจำตัว เบาหวาน/ความดัน/หลอดเลือดสมอง รายที่ 2 เพศหญิง 36 ปี อ.เมือง โรคประจำตัว เบาหวาน/ความดัน/ไทรอยด์ รายที่ 3 เพศชาย 27 ปี อ.หัวไทร โรคประจำตัว ความดัน/ไตเรื้อรัง รายที่ 4 เพศหญิง 86 ปี อ.หัวไทร รายที่ 5 เพศหญิง 63 ปี อ.หัวไทร รายที่ 6 เพศหญิง 70 ปี อ.ปากพนังโรคประจำตัว เบาหวาน/หัวใจ/อ้วน รายที่ 7 เพศหญิง 90 ปี อ.เมือง รายที่ 8 เพศชาย (เมียนมา) 36 ปี อ.เมือง รายที่ 9 เพศหญิง 50 ปี อ.บางขัน โรคประจำตัว หัวใจล้มเหลว/ไขมันในเลือดสูง/ความดัน และรายที่ 10 เพศหญิง 60 ปี อ.เมือง โรคประจำตัว เบาหวาน/ความดัน/ไขมันในเลือดสูง/ไตวาย ทำให้ยอดผู้ป่วยที่เสียชีวิตสะสมรวม 184 ราย

ขอบคุณภาพ

nation photo