เตือน3อำเภอ เขื่อนกระเสียว เร่งระบายน้ำเพิ่ม

19 ตุลาคม 2564

เตือนเขื่อนกระเสียวระบายน้ำเพิ่ม ส่งผลกระทบตลอดสองฝั่งลำห้วยกระเสียว อำเภอหนองหญ้าไซ อำเภอเดิมบางนางบวช เเละอำเภอสามชุก

  กรมชลประทาน เตือนเขื่อนกระเสียวระบายน้ำเพิ่ม จากอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบน ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำ ทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ รวมทั้งในเขตพื้นที่รับน้ำเหนือเขื่อนกระเสียว ในเขตอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี และ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

เตือน3อำเภอ เขื่อนกระเสียว เร่งระบายน้ำเพิ่ม

  ทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำกระเสียวอย่างต่อเนื่อง ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564 มีปริมาณน้ำเต็มอ่างฯประมาณ 310 ล้านลูกบาศก์เมตร มีน้ำไหลเข้าอ่างฯวันละ 22.26 ล้านลูกบาศก์เมตร แนวโน้มยังคงมีน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำกระเสียวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

เตือน3อำเภอ เขื่อนกระเสียว เร่งระบายน้ำเพิ่ม

   ด้านดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ได้ควบคุมปริมาณน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม ด้วยการระบายน้ำลงสู่พื้นที่ด้านท้ายประมาณวันละ 17 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะส่งผลกระทบตลอดสองฝั่งลำห้วยกระเสียว ในเขตอำเภอหนองหญ้าไซ อำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

เตือน3อำเภอ เขื่อนกระเสียว เร่งระบายน้ำเพิ่ม

เตือน3อำเภอ เขื่อนกระเสียว เร่งระบายน้ำเพิ่ม
  และในเขตพื้นที่ตลอดลุ่มน้ำท่าจีน ทั้งนี้ ทางระบายล้นของอ่างเก็บน้ำกระเสียวมีศักยภาพในการระบายน้ำได้สูงสุด 240 ลูกบาศก์เมตร/วินาที หรือ 20.7 ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน และมีการตรวจสอบอยู่เป็นประจำ จึงขอยืนยันว่าสภาพเขื่อนและฝายยางมีความมั่นคงแข็งแรงดีไม่มีรอยแตกร้าวบนสันเขื่อนแต่อย่างใด ทั้งนี้ ได้รายงานสถานการณ์น้ำให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องแล้ว

เตือน3อำเภอ เขื่อนกระเสียว เร่งระบายน้ำเพิ่ม