เเผ่นดินไหว อ.เเม่ลาว ไม่กระทบเขื่อนในพื้นที่ ปชช.มั่นใจได้ในความแข็งแรง

19 ตุลาคม 2564

กรมชลประทาน ยืนยันเขื่อนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเเละใกล้เคียงไม่ได้รับผลกระทบ หลังเกิดแผ่นดินไหวที่ อ.แม่ลาว


   19 ต.ค.64 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวอ.แม่ลาว ในพื้นที่ ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น. วัดแรงสั่นสะเทือนได้ 3.5 ที่ความลึก 3 กิโลเมตร นั้น กรมชลประทาน โดยส่วนวิศวกรรมธรณีสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ได้เข้าตรวจสอบค่าอัตราเร่งสูงสุดที่มีผลกระทบต่อเขื่อนแล้ว พบว่าค่าอัตราเร่งสูงสุดที่เกิดขึ้น มีค่าเพียง 0.00523 g

เเผ่นดินไหว อ.เเม่ลาว ไม่กระทบเขื่อนในพื้นที่ ปชช.มั่นใจได้ในความแข็งแรง

ซึ่งค่าอัตราเร่งสูงสุดที่กรมชลประทานได้ออกแบบไว้ สามารถรองรับแผ่นดินไหว  มีค่าไม่น้อยกว่า 0.2 g ดังนั้นค่าอัตราในครั้งนี้จึงเป็นค่าที่น้อยมาก  ไม่กระทบต่อเขื่อนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของตัวเขื่อนทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ เขื่อนแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ เขื่อนกิ่วคอหมา และเขื่อนกิ่วลม จังหวัดลำปาง แต่อย่างใด

เเผ่นดินไหว อ.เเม่ลาว ไม่กระทบเขื่อนในพื้นที่ ปชช.มั่นใจได้ในความแข็งแรง

เเผ่นดินไหว อ.เเม่ลาว ไม่กระทบเขื่อนในพื้นที่ ปชช.มั่นใจได้ในความแข็งแรง
ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ออกแบบเขื่อนทุกแห่ง ให้สามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวไว้ด้วยค่าที่สูงสุดของความเสี่ยงในพื้นที่ประเทศไทย นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการตรวจสอบและติดตามข้อมูลทางสถิติของค่าความเร่งสูงสุดที่เกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวอยู่ตลอดเวลา เพื่อนำมาประเมินเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อเขื่อน เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ท้ายเขื่อน มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในความปลอดภัยแข็งแรงของเขื่อนตลอดเวลา