ไปรษณีย์ไทยอัพเดทพื้นที่ไม่สามารถส่งพัสดุได้ 16 จังหวัด

14 ตุลาคม 2564

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ไปรษณีย์ไทยประกาศอัพเดทล่าสุดพื้นที่ไม่สามารถส่งพัสดุได้กว่า 16 จังหวัด วันที่ 14 ตุลาคม 2564

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกาศแจ้งล่าสุดการให้บริการ "ไปรษณีย์" ในพื้นที่"น้ำท่วม" เนื่องด้วยขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ส่งผลให้การส่งพัสดุ "ไปรษณีย์ไทย" ไม่สามารถนำจ่ายได้ 

โดยสำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัย "น้ำท่วม" ส่งผลให้การนำจ่ายพัสดุของ "ไปรษณีย์ไทย" ไม่สามารถนำจ่ายได้ มี 16 จังหวัดดังนี้ 

ไปรษณีย์ส่งของไม่ได้

 

จังหวัดนนทบุรี (อ.เมือง อ.บางบัวทอง อ.ปากเกร็ด) 
จังหวัดปทุมธานี (อ.เมือง อ.สามโคก) 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อ.เมือง อ.เสนา อ.ผักไห่ อ.ท่าเรือ อ.มหาราช อ.บางปะอิน อ.บางไทร อ.บางประหัน อ.บางบาล อ.นครหลวง) 
จังหวัดอ่างทอง (อ.เมือง อ.ป่าโมก อ.ไชโย) 
จังหวัดสิงห์บุรี (อ.เมือง อ.อินทร์บุรี อ.พรหมบุรี) 
จังหวัดสระบุรี (อ.บ้านหมอ อ.เสาไห้ อ.หนองโดน อ.วังม่วง อ.บ้านหมอ) 
จังหวัดตราด (อ.เมืองตราด) 
จังหวัดนครราชสีมา (อ.พิมาย อ.โนนสูง) 
จังหวัดขอนแก่น (อ.เมือง อ.บ้านไผ่ อ.บ้านแฮด อ.มัญจาคีรี อ.โคกโพธิ์ไชย อ.ชนบท อ.แวงน้อย อ.พระยืน อ.แวงใหญ่ อ.โกสุมพิสัย) 
จังหวัดมหาสารคาม (อ.โกสุมพิสัย) 
จังหวัดนครสวรรค์ (อ.เมือง อ.หนองบัว อ.ชุมแสง อ.พยุหะคีรี อ.ท่าตะโก อ.โกรกพระ) 

จังหวัดอุทัยธานี (อ.เมือง) 
จังหวัดสุโขทัย (อ.กงไกรลาศ) 
จังหวัดพิษณุโลก (อ.บางระกำ) 
จังหวัดพิจิตร (อ.บางมูลนาก อ.บึงนาราง อ.สามง่าม อ.โพธิ์ประทับช้าง) 
จังหวัดสุพรรณบุรี (อ.เมือง อ.สองพี่น้อง อ.เดิมบางนางบวช อ.ศรีประจันต์ อ.บางปลาม้า อ.บางเลน) 

ตรวจสอบพื้นที่ ตำบล หมู่ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ซึ่งไม่สามารถนำจ่ายสิ่งของได้ที่ https://drive.google.com

ทั้งนี้ บริเวณต่าง ๆ โดยรอบที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยนั้น การนำจ่ายสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ประเภทต่าง ๆ อาจล่าช้ากว่าปกติ "ไปรษณีย์ไทย" ขอยืนยันจะดูแลพัสดุไปรษณีย์ที่ฝากส่งอย่างดี หากระดับน้ำลดลงจะนำจ่ายผู้รับโดยเร็ว 

 

ไปรษณีย์ไทย