"รพ.เกษมราษฎร์" จัดลำดับคิวการฉีด โมเดอร์นา เผย ระยะเวลาที่เหมาะฉีด Booster

16 กันยายน 2564

เพจเฟซบุ๊ก รพ.เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความ ทางโรงพยาบาลขอชี้แจงเรื่องการจัดลำดับคิวสำหรับ วัคซีนทางเลือก Moderna

เพจเฟซบุ๊ก รพ.เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่า 

เรียน ลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในวัคซีนทางเลือก Moderna ของทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

ทางโรงพยาบาลขอชี้แจงเรื่องการจัดลำดับคิวสำหรับ วัคซีนทางเลือก Moderna โดยท่านสามารถอ่านข้อชี้แจงและข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆ ได้จากรูปภายในโพสนี้ โดยจะประกอบไปด้วย

ลำดับคิวการฉีด โมเดอร์นา

 

รูปที่ 1 ข้อชี้แจงเรื่องการจัดลำดับคิวสำหรับ วัคซีนทางเลือก Moderna ของโรงพยาบาลในเครือเกษมราษฎร์ โรงพยาบาลการุญเวช และโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล

รูปที่ 2 ข้อมูลการแนะนำสำหรับระยะเวลาในการรับวัคซีน Moderna เข็ม Booster

รูปที่ 3 ข้อมูลเพิ่มเติมจาก องค์การเภสัชกรรม เรื่องความคืบหน้าล่าสุดเรื่อง การส่งมอบวัคซีน

(อ้างอิงจากประกาศขององค์การเภสัชกรรม)

ทั้งนี้ ท่านสามารถเช็คลำดับคิวของท่านได้โดย 2 วิธี ดังนี้

- ผ่าน Website : https://www.bchvaccine.com ในหัวข้อ “ตรวจสอบคิว”

- ตรวจสอบผ่านทาง File: PDF ที่ท่านสามารถดาวน์โหลด ที่นี่ shorturl.asia/j0Dwz

โรงพยาบาลโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในวัคซีนทางเลือก Moderna ของทางโรงพยาบาล

ลำดับคิวการฉีด โมเดอร์นา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

Kasemrad Call Center 1218 กด 2

FB : รพ.เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

Website : https://www.kasemradinter.com/site/home

Youtube : KIH RTB

#KIHHospital #โรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศร์

ลำดับคิวการฉีด โมเดอร์นา

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews