ศธ. เร่งทำความเข้าใจ นักเรียน นักศึกษา 12-18 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์

16 กันยายน 2564

กระทรวงศึกษาธิการ เร่งทำความเข้าใจให้กับผู้ปกครองในการให้นักเรียน นักศึกษา อายุ 12-18 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีน

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางเกศทิพย์ ศุภวานิ ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า จากที่ ศบค. อนุมัติแผนการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ให้กับนักเรียน นักศึกษา อายุระหว่าง 12-18 ปี เพื่อเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงสาธารณสุข จึงได้ร่วมกันวางแนวทางฉีดวัคซีนให้กับเด็กให้รวดเร็วทันในวันที่ 1 พฤศจิกายน วันเปิดภาคเรียน

กระทรวงศึกษาธิการ เร่งทำความเข้าใจกับผู้ปกครองและรวบรวมรายชื่อเพื่อส่งให้กับสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ เพื่อกระจายวัคซีนไปยังโรงเรียนเพื่อให้เด็กเข้ารับการฉีดที่โรงเรียน โดยเบื้องต้นจำนวนเด็กทั่วประเทศ มีทั้งสิ้นประมาณ 4,500,000 - 4,600,000 คน

และวันที่ 15 ก.ย.64 จะมีการประชุมทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ในสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ จากนั้นจะมีคลิปแนะนำขั้นตอนและการดูแลเด็กทั้งก่อนและหลังเข้ารับการฉีดวัคซีนจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้กับผู้ปกครองเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจน โดยการฉีดวัคซีนเข็มแรกจะเริ่มในวันที่ 4 ตุลาคมนี้ ส่วนกรณีที่เด็กยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนและหากผู้ปกครองยังไม่มั่นใจให้เด็กมาเรียนในโรงเรียนสามารถให้เด็กเรียนออนไลน์ต่อได้ แต่ยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการมีความพร้อมในการเปิดภาคเรียน โดยมั่นใจในมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่สามารถดูแลเด็กได้ 

ทำความเข้าใจ นักเรียน นักศึกษา 12-18 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์

สำหรับการตอบรับของผู้ปกครองขณะนี้ พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ต้องการให้เด็กเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อให้สามารถกลับไปเรียนได้ตามปกติ ทั้งนี้ในส่วนของครูที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้อย่างต่อเนื่อง

ทำความเข้าใจ นักเรียน นักศึกษา 12-18 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Tnews