สรุปภาพรวม"จำนวนการได้รับวัคซีน"สะสม ของประเทศไทย 10 ก.ย. 2564

11 กันยายน 2564

สรุปภาพรวม สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 10 ก.ย. 2564) วันที่ 10 กันยายน 2564 อย่างละเอียด จากกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 11.30 น.

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564

ผู้ป่วยรายใหม่ 15,191 ราย

หายป่วยแล้ว 1,188,686 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,339,281 ราย

เสียชีวิตสะสม 14,079 ราย

 

ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563

หายป่วยแล้ว 1,216,112 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,368,144 ราย

เสียชีวิตสะสม 14,173 ราย

วัคซีน

จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 10 ก.ย. 2564)

รวม 39,631,862 โดส ใน 77 จังหวัด

ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 10 กันยายน 2564

ยอดฉีดทั่วประเทศ 758,503 โดส

เข็มที่ 1 : 323,285 ราย

เข็มที่ 2 : 432,647 ราย

เข็มที่ 3 : 2,571 ราย

----------------------------

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 26,954,546 ราย

(จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด)

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 12,063,643 ราย

(จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์)

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 613,673 ราย

วัคซีน