เคาะเเล้ว เด็กอายุ12-17ปีได้ฉีด"ไฟเซอร์2เข็ม" 4.8 ล้านโดส

11 กันยายน 2564

เเผนกระจายวัคซีน คาดเข้าไทย 24 ล้านโดสภายในตุลาฯนี้ "ศบค."ไฟเขียวฉีดไฟเซอร์ 2 เข็มให้เด็กอายุ 12-17 ปี 4.8 ล้านโดส

ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ เมื่อวันที่ 10ก.ย.64  เตรียมขยายฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็กนักเรียน อายุ 12 ปีขึ้นไป เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และเร่งควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในทุกกลุ่มวัย

ศบค."ไฟเขียวฉีดไฟเซอร์ 2 เข็มให้เด็กอายุ 12-17 ปี

สำหรับกลุ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ สำหรับผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ประกอบไปด้วยนักเรียนนักศึกษา ม.1-6 หรือ ปวช., ปวส. หรือเทียบเท่า โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ ระยะแรก จัดสรรสำหรับ ม.4-6 หรือ ปวช., ปวส. หรือเทียบเท่าระยะถัดไป จัดสรรสำหรับระดับชั้นอื่นๆ ที่เหลือ  ทั้งนี้ นักเรียนที่มีอายุ 12-17 ปี จะฉีดวัคซีน ไฟเซอร์-ไฟเซอร์ ครบโดส 2เข็ม ใช้วัคซีน 4.8 ล้านโดส คิดเป็น 20% ของวัคซีนในเดือนตุลาคม
 

ศบค."ไฟเขียวฉีดไฟเซอร์ 2 เข็มให้เด็กอายุ 12-17 ปี

อย่างไรก็ตาม สำหรับการฉีดวัคซีนสำหรับเด็ก ซึ่งมีรายงานอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหลังการฉีดวัคซีน ทาง ศบค. จะสื่อสารชี้แจงให้ผู้ฉีดวัคซีนรวมถึงผู้ปกครองได้ทราบถึงความเสี่ยง และต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนฉีดเสมอ ย้ำว่าแนวทางนี้จะต้องเป็นการสมัครใจ และไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

 ทั้งนี้ที่ประชุมได้วางแผนการกระจายวัคซีนในเดือนตุลาคมที่คาดว่าจะมีวัคซีนเข้ามา 24 ล้านโดส โดยแบ่งการฉีดตามกลุ่มเป้าหมายคาดว่าจะเริ่มกระจายวัคซีนได้ในเดือน ต.ค. 64 โดยการฉีดวัคซีนจะต้อง เป็นไปด้วยความสมัครใจ และได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง แล้วเท่านั้น

ศบค."ไฟเขียวฉีดไฟเซอร์ 2 เข็มให้เด็กอายุ 12-17 ปี