สรุปภาพรวม"จำนวนการได้รับวัคซีน"สะสม ของประเทศไทยวันนี้

06 ก.ย. 2564 เวลา 13:44 น.

จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 5 ก.ย. 2564) รวม 35,912,894 โดส ใน 77 จังหวัด และ ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 5 กันยายน 2564 วันนี้ ผู้ป่วยรายใหม่ 13,988 ราย หายป่วยแล้ว 1,105,432 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,265,659 ราย

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 12.30 น.

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564

ผู้ป่วยรายใหม่ 13,988 ราย

หายป่วยแล้ว 1,105,432 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,265,659 ราย

เสียชีวิตสะสม 12,948 ราย

 

ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563

หายป่วยแล้ว 1,132,858 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,294,522 ราย

เสียชีวิตสะสม 13,042 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 5 กันยายน 2564

วัคซีนโควิด

 

จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 5 ก.ย. 2564)

รวม 35,912,894 โดส ใน 77 จังหวัด

ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 5 กันยายน 2564

ยอดฉีดทั่วประเทศ 325,218 โดส

เข็มที่ 1 : 129,317 ราย

เข็มที่ 2 : 195,241 ราย

เข็มที่ 3 : 660 ราย

 

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 25,234,259 ราย

(จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด)

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 10,074,612 ราย

(จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์)

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 604,023 ราย

วัคซีน