โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 สำหรับเด็ก

06 กันยายน 2564

โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร สำหรับเด็ก เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 - 8 กันยายน 2564

เพจ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ประกาศ เปิดลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 #สำหรับเด็ก อายุ 12 - 18 ปี (เกิดในปี พ.ศ. 2546 - 2552) #ที่มีโรคเรื้อรังและอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน Pfizer

1.โรคอ้วน (ดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
หรือมีน้ำหนัก 70 กก. ขึ้นไป ในเด็กอายุ 12 - 13 ปี
หรือมีน้ำหนัก 80 กก. ขึ้นไป ในเด็กอายุ 13 - 15 ปี
หรือมีน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป ในเด็กอายุ 15 - 18 ปี
หรือเด็กอ้วนที่มีภาวะหยุดหายใจในขณะหลับจากภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น)
2.โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมทั้งหอบหืดที่มีอาการปานกลางหรือรุนแรง
3.โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง
4.โรคไตวายเรื้อรัง
5.โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ
6.โรคเบาหวาน
7.กลุ่มโรคพันธุกรรม รวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง เด็กที่มีพัฒนาการช้า

วันที่เปิดลงทะเบียน
สามารถลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 6 - 8 กันยายน 2564 ผ่านลิงก์นี้ ลงทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย ที่ต้องได้รับวัคซีน หรือสแกน QR Code ด้านล่าง

พร้อมส่งภาพถ่ายเป็นไฟล์แนบมาด้วย ดังนี้
1. เอกสารระบุตัวบุคคล บัตรประชาชน หรือทะเบียนบ้าน อย่างใดอย่างหนึ่ง
2. เอกสารระบุการเจ็บป่วย เช่น ใบรับรองแพทย์ หรือใบนัดตรวจสถานพยาบาล หรือใบรับรองผู้พิการ หรือใบรับรองหรือเอกสารใด ๆ ที่ระบุว่า มีการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังตามเกณฑ์ที่กำหนด
3. กรณีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ให้ส่งภาพถ่ายเด็กขณะชั่งน้ำหนัก พร้อมค่าน้ำหนักมาด้วย

**กำหนดฉีดวัคซีนวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 6


***ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ส่งเอกสารครบถ้วนตามเงื่อนไข และเมื่อผ่านการตรวจสอบข้อมูล ทาง รพ. จะส่ง sms ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ เมื่อท่านได้รับ sms จาก #VJReService ขอให้ลงทะเบียนผ่านลิงค์ เพื่อยืนยันเข้ารับบริการฉีดวัคซีนตามที่ รพ. กำหนด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน VAJIRA COVID LINE โทร. 022443949

โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน Pfizer