เช็กเงื่อนไข นนทบุรี เปิดลงทะเบียน ขอรับการฉีดวัคซีนโควิดที่บ้าน รอบที่ 1

06 ก.ย. 2564 เวลา 9:40 น.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เปิดลงทะเบียน ขอรับการฉีดวัคซีนโควิดที่บ้าน รอบที่ 1 ตั้งแต่วันนี้ - 11 กันยายน 2564 รายละเอียด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ประกาศ เปิดให้ลงทะเบียนขอรับวัคซีนที่บ้าน สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ ในจังหวัดนนทบุรี รอบที่ 1

เงื่อนไขขอรับวัคซีนที่บ้าน

วันที่เปิดลงทะเบียน
วันที่ 5-11 กันยายน 2564

เงื่อนไข
- ยังไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีน 1 เข็ม
- ไม่สะดวกเดินทางไปรับวัคซีน เนื่องจากสภาพทางร่างกาย
- พักอาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรี เท่านั้น
- วัคซีนที่ได้รับ กรณีเข็มแรก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว จะได้รับวัคซีนเป็น AstraZeneca 2 เข็ม หากไม่เข้าเงื่อนไข จะเป็นสูตรสลับ (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามชนิดและจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรร)

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/aAkkh2Ukq4cpGqty6
โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อรอติดต่อกลับจาก ทีมหมอครอบครัว (3 หมอ) หรือ รพ.สต.ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อนัดหมายในการฉีดวัคซีน
หมายเหตุ : เมื่อลงทะเบียนแล้ว จำเป็นต้องรอนัดหมายเพื่อฉีดวัคซีนระยะหนึ่ง เนื่องจาก วัคซีน 1 ขวด ใช้ฉีดได้หลายคน

เงื่อนไขขอรับวัคซีนที่บ้าน