เผยผลข้างเคียง หลังฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ไปแล้วกว่า 4.7 ล้านโดส

04 กันยายน 2564

ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปืดเผย ผู้ที่มีผลข้างเคียง หลังฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ไปแล้วกว่า 4.7 ล้านโดส

ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รายงานผลข้างเคียงการฉีดวัคซีนโควิด-19 ยี่ห้อ "ซิโนฟาร์ม" จากผู้รับวัคซีน จำนวน 4,728,048 โดส

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปืดเผย ผู้ที่มีผลข้างเคียง หลังฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม

ผู้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 3,047,177 ราย พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ ดังนี้ 
day 0 (ขณะสังเกตอาการ) 0.78 %  =  23,649 ราย
day 1 (หลังฉีดวัคซีน 1 วัน) 0.92 %  = 28,013 ราย
day 7 (หลังฉีดวัคซีน 7 วัน) 0.27 %  = 8,250 ราย

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 
-ปวดศีรษะ 0.72 %    
-ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 0.56 %
-เหนื่อย เพลีย 0.51 %
-ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด 0.49 %
-อาการไข้ 0.48 %

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปืดเผย ผู้ที่มีผลข้างเคียง หลังฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม

ผู้รับวัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน  1,680,871 ราย พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ ดังนี้ 
day 0 (ขณะสังเกตอาการ) 0.11 %  = 1,806 ราย
day 1 (หลังฉีดวัคซีน 1 วัน) 0.35 %  = 5,840 ราย
day 7 (หลังฉีดวัคซีน 7 วัน) 0.18 %  = 3,059 ราย

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 
-ปวดศีรษะ 0.29 %
-ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด 0.25 %
-ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 0.24 % 
-เหนื่อย เพลีย 0.21 %
-อาการไข้ 0.20 %

หมายเหตุ 

ราชวิทยาลัยฯ ได้รับรายงานผู้เสียชีวิตสะสม 10 ราย พบว่าเสียชีวิตจากติดเชื้อโควิด 2 ราย กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 2 ราย หัวใจล้มเหลว 2 ราย จากโรคประจำตัว 3 ราย จาก HIV ที่ไม่ได้รับการรักษา 1 ราย

สำหรับรายงานผู้มีอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง 10 ราย สาเหตุจากมีภาวะเส้นเลือดในสมองตีบจากโรคประจำตัว 3 ราย ภาวะเส้นเลือดสมองแตก 3 ราย ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 1 ราย  และภาวะแพ้วัคซีนรุนแรง 3 ราย

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปืดเผย ผู้ที่มีผลข้างเคียง หลังฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2564)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Tnews