รพ.พระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ เปิด Walk-in ฉีดวัคซีน Pfizer เริ่มวันนี้

25 สิงหาคม 2564

หลังจากที่ได้เริ่มกระจาย "วัคซีนไฟเซอร์" ไปยังพื้นที่ต่างๆ เพื่อเริ่มฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยง วันนี้ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ ก็เปิด Walk-in ฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 สำหรับกลุ่มเป้าหมายดังนี้

โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ ประชาสัมพันธ์ เปิด Walk-in ฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน ในวันที่ 25, 26 และ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า รับบัตรคิวหน้างานวันละ 1,200 คนเท่านั้น

เงื่อนไขฉีดวัคซีน Pfizer

 

 

หลักเกณฑ์
1.ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
2.หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป
3.ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค ได้แก่
- โรคระบบทางเดินหายใจ
- โรคหัวใจและหลอดเลือด
- โรคหลอดเลือดสมอง
- โรคไตวายเรื้อรัง
- โรคมะเร็ง
- โรคเบาหวาน
- โรคอ้วน คือผู้ที่น้ำหนัก 100 กก. ขึ้นไป หรือ BMI >= 35
โดยต้องนำหลักฐานมาแสดงการรักษา หรือให้นำหลักฐานการป่วย​ เช่น สมุดพก​ บัตรนัด​ ยา ไปแสดงด้วย ดูน้อยลง
4.เด็กอายุ 12-18 ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค รวมภาวะบกพร่องทางสมองและระบบประสาท
- โรคระบบทางเดินหายใจ
- โรคหัวใจและหลอดเลือด
- โรคหลอดเลือดสมอง
- โรคไตวายเรื้อรัง
- โรคมะเร็ง
- โรคเบาหวาน
- โรคอ้วน 
   เด็กอายุ 12 - 13 ปี น้ำหนัก 70 กิโลกรัมขึ้นไป
   เด็กอายุ 14 - 15 ปี น้ำหนัก 80 กิโลกรัมขึ้นไป
   เด็กอายุ 16 - 18 ปี น้ำหนัก 90 กิโลกรัมขึ้นไป

เงื่อนไข
- เฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัด สมุทรปราการเท่านั้น 
- ต้องแสดงหลักฐานการรักษา เช่น สมุดประจำตัว สมุดฝากครรภ์ ยารักษา

วันที่เข้ารับการฉีดวัคซีน
วันที่ 25 , 26 , 28 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 เป็นต้นไป จำนวน วันละ 1,200 คน

สถานที่เข้ารับการฉีดวัคซีน
ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 สนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์

เงื่อนไขฉีดวัคซีน Pfizer