โรงพยาบาลบางจาก เปิด Walk in ฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" ประชาชน 3 กลุ่ม เริ่ม 25 ส.ค. นี้

24 สิงหาคม 2564

จากสถานการณ์โควิด19 ที่กำลังระบาดอย่างหนัก ตอนนี้วัคซีนไฟเซอร์ก็ได้ถูกกระจายไปในหลายพื้นที่ โดยเริ่มฉีดในกลุ่มเสี่ยงก่อน

โรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ เปิด Walk-in ฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" (เข็มที่1 และ เข็มที่2) เฉพาะผู้ที่อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการเท่านั้น พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง มาแสดงเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการ

โรงพยาบาลบางจาก เปิด Walk in ฉีดวัคซีนไฟเซอร์

 

 

กลุ่มเป้าหมาย
1.ประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง
 - โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง 
 - โรคหัวใจและหลอดเลือด
 - โรคไตวายเรื้อรัง 
 - โรคหลอดเลือดสมอง
 - โรคมะเร็งทุกชนิด 
 - โรคเบาหวาน
 - โรคอ้วน (น้ำหนัก >100 kg. หรือ BMI > 35 )
2.หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป
3.เด็กอายุ 12- 18 ปี (เฉพาะที่เป็น 7 กลุ่มโรคเสี่ยงเท่านั้น) เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทและสมอง

*** กรุณานำหลักฐานเพื่อยืนยันกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น ใบนัดการรักษา ยารักษาโรค ใบรับรองการตั้งครรภ์หรือเอกสารอื่นๆ (เฉพาะผู้ที่อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการเท่านั้น)
พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง แสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดรับบริการ

สถานที่รับบริการ
หอประชุม โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันรับบริการ
วันที่ 25 - 27 , 30 - 31 สิงหาคม 2564 วันละ 800 คิวเท่านั้น

ติดต่อสอบถาม เบอร์ 063-5120534 ในวันและเวลาราชการ

โรงพยาบาลบางจาก เปิด Walk in ฉีดวัคซีนไฟเซอร์