ประกันสังคม อัพเดทไทม์ไลน์ วันโอนเงินเยียวยา ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40

25 สิงหาคม 2564

สำนักงานประกันสังคม สรุปไทม์ไลน์ วันโอนเงินเยียวยา ผู้ประกันตน มาตรา 33 39 40 เช็กพื้นที่ไหนได้เงินเมื่อไหร่

สำนักงานประกันสังคมอัพเดทวันโอนเงินเยียวยา ผู้ประกันตน มาตรา 33 , 39 , 40 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ได้แก่ 1.กรุงเทพมหานคร 2.กาญจนบุรี 3.ชลบุรี 4.ฉะเชิงเทรา 5. ตาก 6.นครปฐม 7.นครนายก 8.นครราชสีมา 9.นราธิวาส 10.นนทบุรี 11.ปทุมธานี 12.ประจวบคีรีขันธ์ 13.ปราจีนบุรี 14.ปัตตานี 15.พระนครศรีอยุธยา 16.เพชรบุรี 17. เพชรบูณ์ 18.ยะลา 19.ระยอ 20.ราชบุรี 21.ลพบุรี 22. สงขลา 23.สิงห์บุรี 24.สมุทรปราการ 25. สมุทรสงคราม 26.สมุทรสาค 27.สระบุรี 28.สุพรรณบุรี 29.อ่างทอง

 

 

โดยการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 , 39 , 40 ใน 29 จังหวัด แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
- 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 2.นครปฐม 3.นนทบุรี 4.ปทุมธานี 5.สมุทรปราการ 6.สมุทรสาคร 7.ยะลา 8.ปัตตานี 9.นราธิวาส 10.สงขลา
- 3  จังหวัด ได้แก่ 1.ฉะเชิงเทรา 2.ชลบุรี 3.พระนครศรีอยุธยา
- 16 จังหวัด ได้แก่ 1.กาญจนบุรี 2.ตาก 3.นครนายก 4.นครราชสีมา 5.ประจวบคีรีขันธ์ 6.ปราจีนบุรี 7.เพชรบุรี 8.เพชรบูรณ์ 9.ระยอง 10.ราชบุรี 11.ลพบุรี 12.สิงห์บุรี 13.สมุทรสงคราม 14.สระบุรี 15.สุพรรณบุรี 16.อ่างทอง

รายละเอียดการโอนเงินเยียวยา แต่ละมาตรา
- วันที่ 20 ส.ค. 64 ที่ผ่านมา โอนเงินเยียวยา 2,500 บาท ให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 ใน 16 จังหวัด
- วันที่ 23 ส.ค. 64 ที่ผ่านมา โอนเงินเยียวยา 5,000 บาท ให้ผู้ประกันตน มาตรา 39 ใน 13 จังหวัด
- วันที่ 24 - 26 ส.ค. 64 โอนเงินเยียวยา 5,000 บาท ให้ผู้ประกันตน มาตรา 40 ใน 13 จังหวัด และ 16 จังหวัด (สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 3 ส.ค. 64)
- วันที่ 27 ส.ค. 64 โอนเงินเยียวยา 5,000 บาท ให้ผู้ประกันตน มาตรา 39 ใน 16 จังหวัด

ประกันสังคมสรุปไทม์ไลน์วันโอนเงินเยียวยา

ผู้ประกันตน มาตรา 33 ตรวจสอบสิทธิได้ที่ https://www.sso.go.th   ผู้ประกันตน มาตรา 39 ตรวจสอบสิทธิได้ที่ https://www.sso.go.th   ผู้ประกันตน มาตรา 40 ตรวจสอบสิทธิได้ที่ https://www.sso.go.th

ประกันสังคมสรุปไทม์ไลน์วันโอนเงินเยียวยา

สำหรับผู้ที่โอนไม่สำเร็จ สำนักงานประกันสังคม จะทำการโอนเงินรอบเก็บตกให้ทุกวันพฤหัสบดี

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม จะเปิดให้ทบทวนสิทธิ ของมาตรา 33 , 39 , 40 คาดว่าจะเริ่ม 15 ก.ย. 64 เป็นต้นไป โดยช่องทาง โทร. 1506 หรือ โทร.หาประกันสังคมในเขตพื้นที่

ประกันสังคมสรุปไทม์ไลน์วันโอนเงินเยียวยา