นนท์พร้อม ประกาศเพิ่ม "โรค" ในกลุ่มเสี่ยง สามารถจองคิวฉีดวัคซีน "Pfizer" ได้

24 ส.ค. 2564 เวลา 11:15 น.1

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ประกาศเพิ่มโรคความดันโลหิตสูง ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เนื่องจากข้อมูลทางการแพทย์พบว่าเมื่อติดโควิด19 จะเสี่ยงอาการรุนแรง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ประกาศเพิ่ม โรคความดันโลหิตสูงเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องฉีดวัคชีนโควิด19 หลังเปิดลงทะเบียน "นนท์พร้อม Pfizer Day

เพิ่มโรคความดันโลหิตสูงเป็นกลุ่มเสี่ยง

 

 

เนื่องจาก ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งมีรายงานเสียชีวิตจากโรคโควิดมากเป็นอันดับ 1 เนื่องจากข้อมูลทางการแพทย์พบว่า เมื่อคนป่วยกลุ่มนี้ติดเชื้อโควิด 19 จะทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะได้ร้อยละ 17 ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบร้อยละ 7 ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวร้อยละ 9 และทำให้เกิดภาวะหัวใจวายในที่สุด จึงจำเป็นต้องรับการฉีดวัคซีนโควิด 19

อ้างอิง : กรมควบคุมโรค ย้ำเตือน “กลุ่มเปราะบางและกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง” ให้รีบฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ขอให้กินยาคุมระดับความดันให้ดี 

- เลือกเป็น โรคความดันโลหิตสูง
- "นนท์พร้อม Pfizer Day" เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน Pfizer วันที่ 21- 24 ส.ค. 64 
- นัดฉีดวัคซีนวันที่ 25,28,29,30 ส.ค. 64 
ลงทะเบียนที่ www.นนท์พร้อม.com หรือ คลิกลิงก์

เพิ่มโรคความดันโลหิตสูงเป็นกลุ่มเสี่ยง

affaliate-2

รายละเอียด
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนอยู่ในจังหวัดนนทบุรี และยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)

สถานที่ฉีดวัคซีน
1.Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต วันที่ 25, 30 ส.ค. วันละ 9,000 คน
2.MCC Hall เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน วันที่ 28, 29 ส.ค. วันละ 9,000 คน

กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ที่มีทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนอยู่ในจังหวัดนนทบุรี และยังไม่เคยได้รับวัคซีนใดมาก่อน ต่อไปนี้
1.ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิดก่อน 15 ส.ค. 2504)

2.หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป (ต้องนำสมุดฝากครรภ์มาแสดง)

3.กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง (ต้องนำหลักฐานมาแสดง ได้แก่ สมุดประจำตัว หรือใบนัดหมอ หรือยาประจำตัวที่มีฉลากยา ระบุชื่อสถานพยาบาลผู้สั่งจ่าย และชื่อผู้ป่วยตรงตามผู้มารับวัคซีน)
***นิยามโรคอ้วนในผู้ใหญ่ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) คือ ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน 100 กก. หรือ ดัชนีมวลกายมากกว่า 30 กก. ต่อตารางเมตร ขึ้นไป

4.เด็กอายุ 12-17 ปี (เกิดในปี 2547-2552) เฉพาะที่เป็น 7 กลุ่มโรคเสี่ยงเท่านั้น
   โดยนิยามโรคอ้วนในเด็ก หมายถึง ดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กก. ต่อตารางเมตร หรือ
   - เด็กอายุ 12-13 ปี ที่มีน้ำหนัก 70 กก.ขึ้นไป
   - เด็กอายุ 13-15 ปี ที่มีน้ำหนัก 80 กก.ขึ้นไป
   - เด็กอายุ 15-17 ปี ที่มีน้ำหนัก 90 กก.ขึ้นไป
   หรือเด็กอ้วนที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น

7 กลุ่มโรคเสี่ยง
1) โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง 
2) โรคหัวใจและหลอดเลือด (โรคความดันโลหิตสูงให้เลือกจองเป็นข้อนี้)
3) โรคไตวายเรื้อรัง 
4) โรคหลอดเลือดสมอง 
5) โรคมะเร็งทุกชนิด 
6) โรคเบาหวาน 
7) โรคอ้วน

***เฉพาะเงื่อนไขกลุ่ม เฉพาะ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป, ผู้ตั้งครรภ์ อายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์, กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง และ เด็กอายุ 12-17 ปี (เกิดในปี 2547-2552) เฉพาะที่เป็น 7 กลุ่มโรคเสี่ยง จะมีสนามฉีด วันที่นัดฉีด และจำนวนที่สามารถรับนัดได้ ดังนี้

- MCC Hall เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน วันที่ 28 ส.ค. 64 (คงเหลือ 2,166)
- MCC Hall เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน วันที่ 29 ส.ค. 64 (คงเหลือ 4,821)
- Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต วันที่ 25 ส.ค. 64 (คงเหลือ 893)
- Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต วันที่ 30 ส.ค. 64 (คงเหลือ 1,617)

หมายเหตุ เงื่อนไขนี้ เฉพาะ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป, ผู้ตั้งครรภ์ อายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์, กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง และ เด็กอายุ 12-17 ปี (เกิดในปี 2547-2552) เฉพาะที่เป็น 7 กลุ่มโรคเสี่ยง เท่านั้น

ขอบคุณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

 

 

affaliate-3