รพ.ศิริราช แจกคูปองคิวฉีดวัคซีน "AstraZeneca" และ "Pfizer" หญิงตั้งครรภ์

24 สิงหาคม 2564

โรงพยายาบาลศิริราช แจกคูปองคิวฉีดวัคซีน "AstraZeneca" และ "Pfizer" เข็มที่1 สำหรับหญิงตั้งครรภ์ ถึง 27 ส.ค. 64 นี้

ตามที่ โรงพยาบาลศิริราช ได้ประกาศให้สตรีตั้งครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และ และผู้ป่วยเด็กอายุ 12 ถึง 18 ปีที่มีโรคใน 7 กลุ่มโรคเสี่ยง สามารถลงทะเบียนจองวันและเวลาฉีดวัคซีนในช่วง 26 ถึง 28 สิงหาคม 2564ผ่านแอปพลิเคชั่น Siriraj Connect นั้น

 

 

เนื่องจากมีสตรีตั้งครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป จำนวนหนึ่งไม่สามารถลงทะเบียนในระบบ Siriraj Connect เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องการมีรายชื่อในระบบของกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลศิริราชจึงเปิดให้สตรีตั้งครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป สามารถมาขอรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของบริษัท Pfizer จำนวน 50 คนต่อวัน ณ หอประชุมราชแพทยาลัย และของบริษัท AstraZeneca จำนวน 50 คนต่อวัน ณ ลานอเนกประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์

รพ.ศิริราช แจกคูปองคิวฉีดวัคซี

โดยสามารถขอรับคูปองหรือใบนัดฉีดวัคซีนได้ที่ หน่วยฝากครรภ์ ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 3 ห้อง 300 ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 23 - 27 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าคูปองหรือใบนัดฉีดวัคซีนจะหมด เพื่อฉีดวัคซีนในวันที่ 26 - 29 สิงหาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น.

โดยผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนต้องนำหลักฐานการฝากครรภ์ที่สามารถใช้ยืนยันได้ว่าตั้งครรภ์เกินกว่า 12 สัปดาห์มาแสดง ณ หน่วยฉีดวัคซีนด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 23  สิงหาคม 2564

รพ.ศิริราช แจกคูปองคิวฉีดวัคซีน