ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 22 สิงหาคม 2564 นับถอยหลังก่อนเปิดประเทศ

23 ส.ค. 2564 เวลา 13:33 น.

ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 22 สิงหาคม 2564  จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม ยอดฉีดทั่วประเทศ แบ่งเป็น เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 เข็มที่ 3 นับถอยหลังก่อนวันเปิดประเทศที่จะมาถึงในอีกไม่นาน

จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 22 ส.ค. 2564)
รวม 27,038,999 โดส ใน 77 จังหวัด
ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 22 สิงหาคม 2564 
ยอดฉีดทั่วประเทศ 206,820 โดส

วัคซีน
 

เข็มที่ 1 : 157,857 ราย
เข็มที่ 2 : 47,183 ราย
เข็มที่ 3 : 1,780 ราย

วัคซีน

 

affaliate-2

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 20,430,028 ราย
(จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด)
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 6,065,003 ราย
(จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์)
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 543,968 ราย

วัคซีน

 

affaliate-3